Skannet arkivmateriale

Hadeland prosti, Prestemanntall 7, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Hadeland prosti

Toten prestegjeld

(1)

Toten prestegjeld

1666

Toten fjerding

(3-4)

Toten prestegjeld

1666

Alvestad fjerding

(11-12)

Toten prestegjeld

1666

Hof fjerding

(17-18)

Toten prestegjeld

1666

Kolbu fjerding

(21-22)

Toten prestegjeld

1665.05.29

Svar på Titus Bülches postulata

(29-30)

Vardal prestegjeld

(37-38)

Vardal prestegjeld

1664

Vardal sogn

(39-40)

Vardal prestegjeld

1666

Vardal sogn

(47-48)

Vardal prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(55-56)

Biri prestegjeld

(63-64)

Biri prestegjeld

1664.11.07

Biri sogn

(65-66)

Biri prestegjeld

1664.11.07

Svar på Titus Bülches postulata

(77-78)

Biri prestegjeld

1665.09.01

Biri sogn

(81-82)

Biri prestegjeld

1665.10.02

Svar på Titus Bülches postulata

(89-90)

Biri prestegjeld

1666.04.05

Biri sogn

(93-94)

Biri prestegjeld

1666.05.06

Svar på Titus Bülches postulata

(109-110)

Jevnaker prestegjeld

(111-112)

Jevnaker prestegjeld

1664.10.09

Lunner fjerding

(113-114)

Jevnaker prestegjeld

1664.10.09

Jevnaker fjerding

(121-122)

Jevnaker prestegjeld

1664.10.09

Svar på Titus Bülches postulata

(129-130)

Gran prestegjeld

(137-138)

Gran prestegjeld

1664.10.13

Brandbu fjerding

(141-142)

Gran prestegjeld

1664.10.13

Tingelstad fjerding

(147-148)

Gran prestegjeld

1664.10.13

Gran fjerding

(155-156)

Gran prestegjeld

1664.10.13

Nordre Ålen

(161-162)

Gran prestegjeld

1664.10.13

Søndre Ålen

(165-166)

Gran prestegjeld

1664.10.13

Bjørge fjerding

(167-168)

Gran prestegjeld

1664.10.19

Svar på Titus Bülches postulata

(175-176)

Gran prestegjeld

1665.09.10

Brandbu fjerding

(189-190)

Gran prestegjeld

1665.09.10

Tingelstad fjerding

(195-196)

Gran prestegjeld

1665.09.10

Gran fjerding

(201-202)

Gran prestegjeld

1665.09.10

Nordre Ålen

(209-210)

Gran prestegjeld

1665.09.10

Søndre Ålen

(211-212)

Gran prestegjeld

1665.09.10

Bjørge fjerding

(213-214)

Gran prestegjeld

1666.03.24

Brandbu fjerding

(217-218)

Gran prestegjeld

1666.03.24

Tingelstad fjerding

(225-226)

Gran prestegjeld

1666.03.24

Nordre Ålen

(233-234)

Gran prestegjeld

1666.03.24

Søndre Ålen

(237-238)

Gran prestegjeld

1666.03.24

Bjørge fjerding

(239-240)

Gran prestegjeld

1666.03.24

Gran fjerding

(241-242)

Land prestegjeld

(249-250)

Land prestegjeld

1664 (?)

Land sogn

(251-252)

Land prestegjeld

1664 (?)

Svar på Titus Bülches postulata

(263-264)

Land prestegjeld

1666.04.02

Land sogn

(275-276)

Norderhov prestegjeld

(291-292)

Norderhov prestegjeld

1664 (?)

Norderhov

(293-294)

Norderhov prestegjeld

1664 (?)

Vangsbygda

(301-302)

Norderhov prestegjeld

1664 (?)

Soknedalen

(307-308)

Norderhov prestegjeld

1664 (?)

Ådal

(309-310)

Norderhov prestegjeld

1666.04.05

(313-314)

Norderhov prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(325-326)

Hole prestegjeld

(337-338)

Hole prestegjeld

1664

Hole sogn

(341-342)

Hole prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(349-350)

Hole prestegjeld

1666

Hole sogn

(370-371)

Hole prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(382-383)