Skannet arkivmateriale

Brunlanes prosti, Prestemanntall 11, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Brunla prosti

Sandeherred prestegjeld

mangler

(1)

Hedrum prestegjeld

(4-5)

Hedrum prestegjeld

1665

Larvik

(8-9)

Hedrum prestegjeld

1665

Hedrum sogn

(14-15)

Hedrum prestegjeld

1665

Kvelde sogn

(22-23)

Hedrum prestegjeld

1665

Hvarnes sogn

(26-27)

Hedrum prestegjeld

1665

Svar på Titus Bülches postulata

(28-29)

Hedrum prestegjeld

1666.03.05

Larvik

(38-39)

Hedrum prestegjeld

1666.03.05

Hedrum sogn

(44-45)

Hedrum prestegjeld

1666.03.05

Kvelde sogn

(54-55)

Hedrum prestegjeld

1666.03.05

Hvarnes sogn

(58-59)

Hedrum prestegjeld

udatert

Svar på Titus Bülches postulata

(62-63)

Tjølling prestegjeld

(70-71)

Tjølling prestegjeld

1665.01.02

Tjølling sogn

(72-73)

Tjølling prestegjeld

1665.01.02

Svar på Titus Bülches postulata

(90-91)

Brunlanes prestegjeld

(96-97)

Brunlanes prestegjeld

1665.05.21

Tanum sogn

(100-101)

Brunlanes prestegjeld

1665.05.21

Berg sogn

(110-111)

Brunlanes prestegjeld

1665.05.21

Kjose sogn

(116-117)

Brunlanes prestegjeld

1665.05.21

Svar på Titus Bülches postulata

(120-121)

Rollag prestegjeld

(132-133)

Rollag prestegjeld

1664.11.22

Rollag sogn

(136-137)

Rollag prestegjeld

1664.11.22

Veggli sogn

(140-141)

Rollag prestegjeld

1664.11.22

Nore sogn

(142-143)

Rollag prestegjeld

1664.11.22

Uvdal sogn

(148-149)

Rollag prestegjeld

1664.11.22

Svar på Titus Bülches postulata

(154-155)

Rollag prestegjeld

1665.11.27

Rollag sogn

(164-165)

Rollag prestegjeld

1665.11.27

Veggli sogn

(168-169)

Rollag prestegjeld

1665.11.27

Nore sogn

(170-171)

Rollag prestegjeld

1665.11.27

Uvdal sogn

(176-177)

Rollag prestegjeld

1665.11.27

Svar på Titus Bülches postulata

(182-183)