Skannet arkivmateriale

Lista prosti, Prestemanntall 16, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Lista prosti

Bjelland prestegjeld

(1)

Audnedal (Undal) prestegjeld

(18-19)

Vanse prestegjeld

(132-133)

Lyngdal prestegjeld

(254-255)

Kvinesdal prestegjeld

(330-331)