Skannet arkivmateriale

Sunnhordland prosti, Prestemanntall 20, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Sunnhordland prosti

(1)

Strandebarm prestegjeld

1664.06.16

Strandebarm sogn

(2-3)

Strandebarm prestegjeld

1664.06.16

Varaldsøy sogn

(12-13)

Strandebarm prestegjeld

1664.06.16

Jondal sogn

(16-17)

Strandebarm prestegjeld

1666.08.07

Svar på Titus Bülches postulata

(30-31)

Strandebarm prestegjeld

1666.08.07

Strandebarm sogn

(38-39)

Strandebarm prestegjeld

1666.08.07

Varaldsøy sogn

(44-45)

Strandebarm prestegjeld

1666.08.07

Jondal sogn

(48-49)

Kvinnherad prestegjeld

(58-59)

Kvinnherad prestegjeld

1664.04.20

Svar på Titus Bülches postulata

(60-61)

Kvinnherad prestegjeld

1664.04.20

Ølve sogn

(62-63)

Kvinnherad prestegjeld

1664.04.20

Husnes sogn, Ænes sogn, Kvinnherad sogn

(64-65)

Kvinnherad prestegjeld

1664.04.20

Hatlestrand sogn

(66-67)

Kvinnherad prestegjeld

1642.11.27

Makeskifte Bjelke/Tott

(68-69)

Skånevik prestegjeld

(72-73)

Skånevik prestegjeld

1664 (?)

Svar på Titus Bülches postulata

(74-75)

Skånevik prestegjeld

1666.08.09

Skånevik sogn

(86-87)

Skånevik prestegjeld

1666.08.09

Holmedal sogn

(88-89)

Skånevik prestegjeld

1666.08.09

Åkre sogn

(94-95)

Skånevik prestegjeld

1666.08.09

Svar på Titus Bülches postulata

(100-101)

Etne prestegjeld

(102-103)

Etne prestegjeld

1664.09.04

Svar på Titus Bülches postulata

(104-105)

Etne prestegjeld

1664.09.04

Støle sogn, Gjerde sogn, Grindheim sogn

(106-107)

Fjelberg prestegjeld

(108-109)

Fjelberg prestegjeld

1665

Fjelberg sogn, Ølen sogn, Vikebygd sogn, Halsnøy s

(112-113)

Fjelberg prestegjeld

1666.09.14

Fjelberg sogn

(132-133)

Fjelberg prestegjeld

1666.09.14

Ølen sogn

(138-139)

Fjelberg prestegjeld

1666.09.14

Vikebygd sogn

(144-145)

Fjelberg prestegjeld

1666.09.14

Halsnøy sogn

(148-149)

Finnås prestegjeld

(154-155)

Finnås prestegjeld

1664.07.28

Svar på Titus Bülches postulata

(158-159)

Finnås prestegjeld

1664.07.28

Moster sogn

(160-161)

Finnås prestegjeld

1664.07.28

Sveio sogn

(164-165)

Finnås prestegjeld

1664.07.28

Bømlo sogn

(168-169)

Finnås prestegjeld

1664.07.28

Bremnes sogn

(170-171)

Stord prestegjeld

(179)

Stord prestegjeld

1665.03.20

Stord sogn, Valestrand sogn, Fitjar sogn

(180-181)

Stord prestegjeld

1665.03.20

Svar på Titus Bülches postulata

(186-187)

Stord prestegjeld

1666.09.03

Stord sogn

(188-189)

Stord prestegjeld

1666.09.03

Valestrand sogn

(192-193)

Stord prestegjeld

1666.09.03

Fitjar sogn

(194-195)

Stord prestegjeld

1666.09.03

Svar på Titus Bülches postulata

(196-197)

Tysnes prestegjeld

(198-199)

Tysnes prestegjeld

1664

Svar på Titus Bülches postulata

(200-201)

Tysnes prestegjeld

1664

Tysnes sogn

(204-205)

Tysnes prestegjeld

1664

Opdal sogn

(212-213)

Tysnes prestegjeld

1664

Onarheim sogn

(218-219)

Tysnes prestegjeld

1666.08.01

Svar på Titus Bülches postulata

(224-225)

Tysnes prestegjeld

1666.08.01

Tysnes sogn

(228-229)

Tysnes prestegjeld

1666.08.01

Opdal sogn

(236-237)

Tysnes prestegjeld

1666.08.01

Onarheim sogn

(248-249)

Os prestegjeld

(256-257)

Os prestegjeld

1663.07.11

Os sogn

(260-261)

Os prestegjeld

1663.07.11

Samnanger sogn

(268-269)

Os prestegjeld

1663.07.11

Fusa sogn

(274-275)

Os prestegjeld

1663.07.11

Strandvik sogn

(278-279)

Os prestegjeld

1663.07.11

Hålandsdal sogn

(284-285)

Os prestegjeld

1663

Fødte og døde

(288-289)

Os prestegjeld

1663.07.11

Svar på Titus Bülches postulata

(290-291)

Os prestegjeld

1666

Os sogn

(308-309)

Os prestegjeld

1666

Samnanger sogn

(332-333)

Os prestegjeld

1666

Fusa sogn

(348-349)

Os prestegjeld

1666

Strandvik sogn

(362-363)

Os prestegjeld

1666

Hålandsdal sogn

(384-385)

Os prestegjeld

1666

Svar på Titus Bülches postulata

(396-397)