Skannet arkivmateriale

Sogn prosti, Prestemanntall 23, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Sogn prosti

Jostedalen prestegjeld

(1)

Jostedal prestegjeld

1664.03.16

Jostedal sogn

(2-3)

Luster prestegjeld

(6-7)

Luster prestegjeld

1664.04.06

Dale sogn

(10-11)

Luster prestegjeld

1664.04.06

Fortun sogn

(16-17)

Luster prestegjeld

1664.04.06

Gaupne sogn

(22-23)

Luster prestegjeld

1664.04.06

Nes sogn

(26-27)

Luster prestegjeld

1664.04.06

Svar på Titus Bülches postulata

(32-33)

Hafslo prestegjeld

(44-45)

Hafslo prestegjeld

1664 (?)

Hafslo sogn

(48-49)

Hafslo prestegjeld

1664 (?)

Solvorn sogn

(52-53)

Hafslo prestegjeld

1664 (?)

Urnes sogn

(54-55)

Hafslo prestegjeld

1664 (?)

Fet sogn

(56-57)

Hafslo prestegjeld

1664 (?)

Joranger sogn

(58-59)

Hafslo prestegjeld

1664 (?)

Svar på Titus Bülches postulata

(62-63)

Lærdal prestegjeld

(86-87)

Lærdal prestegjeld

1664.04.24

Tønjum sogn, Hauge sogn, Borgund sogn, Årdal sogn

(88-89)

Lærdal prestegjeld

1664.03.17

Svar på Titus Bülches postulata

(108-109)

Lærdal prestegjeld

1666.06.21

Svar på Titus Bülches postulata

(112-113)

Lærdal prestegjeld

1666.06.21

Tønjum sogn, Hauge sogn

(120-121)

Lærdal prestegjeld

1666.06.21

Borgund sogn

(130-131)

Lærdal prestegjeld

1666.06.21

Årdal sogn

(134-135)

Sogndal prestegjeld

(142-143)

Sogndal prestegjeld

1664.03.21

Svar på Titus Bülches postulata

(146-147)

Sogndal prestegjeld

1664.03.21

Stedje sogn

(154-155)

Sogndal prestegjeld

1664.03.21

Ylmeim sogn

(172-173)

Sogndal prestegjeld

1664.03.21

Kaupanger sogn

(178-179)

Sogndal prestegjeld

1666.06.16

Stedje sogn

(186-187)

Sogndal prestegjeld

1666.06.16

Ylmeim sogn

(214-215)

Sogndal prestegjeld

1666.06.16

Kaupanger sogn

(222-223)

Sogndal prestegjeld

1666.06.16

Svar på Titus Bülches postulata

(228-229)

Aurland prestegjeld

(240-241)

Aurland prestegjeld

1664.03.28

Vangen sogn

(244-245)

Aurland prestegjeld

1664.03.28

Flåm sogn

(248-249)

Aurland prestegjeld

1664.03.28

Undredal sogn

(252-253)

Leikanger prestegjeld

(258-259)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Svar på Titus Bülches postulata

(262-263)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Leikanger sogn

(268-269)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Fresvik sogn

(272-273)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Rinde sogn

(274-275)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Vangsnes sogn

(276-277)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Tjugum sogn

(278-279)

Leikanger prestegjeld

1664.07.11

Mundal sogn

(282-283)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Svar på Titus Bülches postulata

(286-287)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Leikanger sogn

(292-293)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Fresvik sogn

(302-303)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Rinde sogn

(306-307)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Vangsnes sogn, Tjugum sogn

(310-311)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Tjugum sogn

(312-313)

Leikanger prestegjeld

1666.05.23

Mundal sogn

(316-317)

Vik prestegjeld

(326-327)

Vik prestegjeld

1664.05.01

Hopperstad sogn

(328-329)

Vik prestegjeld

1664.05.01

Hove sogn

(330-331)

Vik prestegjeld

1664.05.01

Austreim sogn

(334-335)

Vik prestegjeld

1664.05.01

Kvamsøy sogn, Arnafjord sogn

(340-341)

Vik prestegjeld

1664.05.01

Arnafjord sogn

(342-343)

Vik prestegjeld

1664.05.01

Svar på Titus Bülches postulata

(344-345)

Vik prestegjeld

1668.02.26

Svar på Titus Bülches postulata

(352-353)

Vik prestegjeld

1668.02.26

Hove sogn

(366-367)

Vik prestegjeld

1668.02.26

Hopperstad sogn

(370-371)

Vik prestegjeld

1668.02.26

Kvamsøy sogn

(376-377)

Vik prestegjeld

1668.02.26

Arnafjord sogn

(378-379)

Vik prestegjeld

1668.02.26

Austreim sogn

(380-381)