Skannet arkivmateriale

Sunnfjord prosti, Prestemanntall 24, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Sunnfjord prosti

Askvoll prestegjeld

(1)

Askvoll prestegjeld

1664.07.23

Askvoll sogn

(4-5)

Askvoll prestegjeld

1664.07.23

Øn sogn

(10-11)

Askvoll prestegjeld

1664.07.23

Hyllestad sogn

(12-13)

Askvoll prestegjeld

1664.07.23

Vilnes sogn

(16-17)

Askvoll prestegjeld

1664.07.23

Bue sogn

(20-21)

Askvoll prestegjeld

1664.07.23

Svar på Titus Bulches postulata

(22-23)

Askvoll prestegjeld

1666.08.04

Askvoll sogn

(30-31)

Askvoll prestegjeld

1666.08.04

Vilnes sogn

(36-37)

Askvoll prestegjeld

1666.08.04

Bue sogn

(40-41)

Askvoll prestegjeld

1666.08.04

Øn sogn

(42-43)

Askvoll prestegjeld

1666.08.04

Hyllestad sogn

(48-49)

Holmedal prestegjeld

(56-57)

Holmedal prestegjeld

1664

Svar på Titus Bülches postulata

(60-61)

Holmedal prestegjeld

1664

Holmedal sogn

(68-69)

Holmedal prestegjeld

1664

Dale sogn

(72-73)

Holmedal prestegjeld

1664

Bygstad sogn

(76-77)

Holmedal prestegjeld

1664

Sande sogn

(80-81)

Holmedal prestegjeld

1664

Vik sogn

(82-83)

Holmedal prestegjeld

1664

Guddal sogn

(88-89)

Holmedal prestegjeld

1664.12.31

Svar på Titus Bülches postulata

(92-93)

Holmedal prestegjeld

1666.08.03

Holmedal sogn

(98-99)

Holmedal prestegjeld

1666.08.03

Dale sogn

(106-107)

Holmedal prestegjeld

1666.08.03

Vik sogn

(112-113)

Holmedal prestegjeld

1666.08.03

Sande sogn

(120-121)

Holmedal prestegjeld

1666.08.03

Guddal sogn

(124-125)

Holmedal prestegjeld

1666.08.03

Bygstad sogn

(128-129)

Jølster prestegjeld

(136-137)

Jølster prestegjeld

1664.05.27

Svar på Titus Bülches postulata

(140-141)

Jølster prestegjeld

1664.05.27

Ålhus sogn

(146-147)

Jølster prestegjeld

1664.05.27

Helgheim sogn

(150-151)

Jølster prestegjeld

1665.02.16

Svar på Titus Bülches postulata

(156-157)

Jølster prestegjeld

1666.08.14

Ålhus sogn

(160-161)

Jølster prestegjeld

1666.08.14

Helgheim sogn

(164-165)

Jølster prestegjeld

1666.08.14

Svar på Titus Bülches postulata

(170-171)

Førde prestegjeld

(172-173)

Førde prestegjeld

1664.06.03

Svar på Titus Bülches postulata

(176-177)

Førde prestegjeld

1664.06.03

Førde sogn

(182-183)

Førde prestegjeld

1664.06.03

Naustdal sogn

(186-187)

Førde prestegjeld

1664.06.03

Holsen sogn

(194-195)

Førde prestegjeld

1664.06.03

Vevring sogn

(196-197)

Førde prestegjeld

1664.06.03

Tiendemanntall

(200-201)

Førde prestegjeld

1665.01.16

Svar på Titus Bülches postulata

(204-205)

Førde prestegjeld

1666.07.23

Førde sogn

(210-211)

Førde prestegjeld

1666.07.23

Naustdal sogn

(218-219)

Førde prestegjeld

1666.07.23

Vevring sogn

(228-229)

Førde prestegjeld

1666.07.23

Holsen sogn

(232-233)

Kinn prestegjeld

(236-237)

Kinn prestegjeld

1665.11.03

Svar på Titus Bülches postulata

(238-239)

Kinn prestegjeld

1665.11.03

Kinn sogn

(240-241)

Kinn prestegjeld

1665.11.03

Bru sogn

(242-243)

Kinn prestegjeld

1665.11.03

Bremanger sogn

(246-247)

Kinn prestegjeld

1666.07.31

Kinn sogn

(252-253)

Kinn prestegjeld

1666.07.31

Bru sogn

(254-255)

Kinn prestegjeld

1666.07.31

Bremanger sogn

(262-263)