Skannet arkivmateriale

Innherad prosti, Prestemanntall 32, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev og Titus Bülches postulata

(mangler)

Innherred prosti

Selbu prestegjeld

(1)

Selbu prestegjeld

1665.03.10

Selbu sogn

(6-7)

Selbu prestegjeld

1665.03.10

Tydal sogn

(16-17)

Selbu prestegjeld

1665.03.10

Svar på Titus Bülches postulata

(18-19)

Selbu prestegjeld

1666.03.20

Selbu sogn

(20-21)

Stjørdal prestegjeld

(32-33)

Stjørdal prestegjeld

1665.03.03

Værnes sogn

(38-39)

Stjørdal prestegjeld

1665.03.03

Skatval sogn

(52-53)

Stjørdal prestegjeld

1665.03.03

Hegra sogn

(62-63)

Stjørdal prestegjeld

1665.03.03

Meråker sogn

(80-81)

Stjørdal prestegjeld

1665.03.03

Svar på Titus Bülches postulata

(84-85)

Stjørdal prestegjeld

1666.04.02

Svar på Titus Bülches postulata

(108-109)

Stjørdal prestegjeld

1666.03.25

Værnes sogn

(134-135)

Stjørdal prestegjeld

1666.03.25

Hegra sogn

(160-161)

Stjørdal prestegjeld

1666.03.25

Meråker sogn

(168-169)

Stjørdal prestegjeld

1665

Fødte, døde og forpassede

(172-173)

Stjørdal prestegjeld

Fortegnelse over gårdene

(174-175)

Leksvik prestegjeld

(180-181)

Leksvik prestegjeld

1664.12.12

Leksvik sogn

(186-187)

Leksvik prestegjeld

1664.12.12

Hindrum sogn

(194-195)

Leksvik prestegjeld

1664.12.12

Svar på Titus Bülches postulata

(196-197)

Leksvik prestegjeld

1666.03.04

Svar på Titus Bülches postulata

(208-209)

Leksvik prestegjeld

1666.03.04

Leksvik sogn

(236-237)

Leksvik prestegjeld

1666.03.04

Hindrum sogn

(242-243)

Frosta prestegjeld

(248-249)

Frosta prestegjeld

1665.01.07

Svar på Titus Bülches postulata

(252-253)

Frosta prestegjeld

1665.01.07

Logtun (Frosta) sogn

(254-255)

Frosta prestegjeld

1665.01.07

Åsen (Vang) sogn

(264-265)

Skogn prestegjeld

(278-279)

Skogn prestegjeld

1665.01.06

Svar på Titus Bülches postulata

(288-289)

Skogn prestegjeld

1665.01.06

Alstahaug sogn, Vold tinglag

(290-292)

Skogn prestegjeld

1665.01.06

Alstahaug sogn, Gjete tinglag

(305-306)

Skogn prestegjeld

1665.01.06

Svar på Titus Bülches postulata

(317-318)

Skogn prestegjeld

1665.03.02

Svar på Titus Bülches postulata

(323-324)

Skogn prestegjeld

1666.03.01

Alstahaug sogn, Vold tinglag

(327-328)

Skogn prestegjeld

1666.03.01

Alstahaug sogn, Gjete tinglag

(345-346)

Skogn prestegjeld

1666.03.01

Svar på Titus Bülches postulata

(357-358)

Verdal prestegjeld

(363-364)

Verdal prestegjeld

1644.06.18

Kontrakt mellom Hans Sørenssøn og Peder Juel

(367-368)

Verdal prestegjeld

1664.12.31

Svar på Titus Bülches postulata

(373-374)

Verdal prestegjeld

1665

Haug tinglag

(381-382)

Verdal prestegjeld

1665

Forren tinglag

(391-392)

Verdal prestegjeld

1665

Svar på Titus Bülches postulata

(401-402)

Verdal prestegjeld

1664

Tienderegister

(403-404)

Verdal prestegjeld

1666

Haug tinglag

(425-426)

Verdal prestegjeld

1666

Forren tinglag

(437-438)