Skannet arkivmateriale

Hedmark fogderi, Solør, Østerdal og Odal fogderi, Fogdemanntall 3, 1664


Viktig melding

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Hedemarken fogderi

1664.09

(1)

Nes sogn

1664.09.13

(4-5)

Ringsaker sogn

1664.09.15

(22-23)

Vang sogn

1664.09.17

(54-55)

Løten sogn

1664.09.19

(84-85)

Romedal sogn

1664.09.21

(102-103)

Stange sogn

1664.09.23

(122-123)

Solør, Østerdalen og Odalen fogderi

1664.09-11

(150-151)

Odal prestegjeld

1664.10.07

(154-155)

Vinger prestegjeld

1664.11.14

(180-181)

Gårder i Odalen, men under Vinger prestegjeld

1664.11.14

(196-197)

Grue prestegjeld

1664.11.16

(200-201)

Hof prestegjeld

1664.11.18

(220-221)

Elverum prestegjeld

1664.11.22

Elverum sogn

(244-245)

Elverum prestegjeld

1664.11.22

Trysil sogn

(258-259)

Åmot prestegjeld

1664.09.28

Åmot sogn

(260-261)

Åmot prestegjeld

1664.09.26

Elvedalen sogn (Stor-Elvdal)

(268-269)

Åmot prestegjeld

1664.09.24

Rendalen sogn

(272-273)

Tynset prestegjeld

1664.09.22

Tynset sogn

(282-283)

Tynset prestegjeld

1664.09.22

Tylldal sogn

(292-293)

Tynset prestegjeld

1664.09.22

Lille Elvedalen sogn (Alvdal)

(294-295)

Tynset prestegjeld

1664.09.20

Kvikne sogn

(298-299)