Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogdemanntall 10, 1664


Viktig melding

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Lister len

1664.05.12

(1)

Helvik tingsted

1664.05.12

Spind sogn

(2-3)

Helvik tingsted

1664.05.12

Herad sogn

(6-7)

Helvik tingsted

1664.05.12

Vanse sogn

(10-11)

Helvik tingsted, Feda tingsted

1664.05.12

Farsund, Liknes sogn

(22-23)

Feda tingsted

1664.05.12

Liknes sogn

(24-25)

Feda tingsted

1664.05.12

Gjemlestad sogn

(26-27)

Feda tingsted

1664.05.12

Feda sogn og manntall

(36-37)

Feda tingsted

1664.05.12

Gyland sogn

(40-41)

Feda tingsted

1664.05.12

Nes sogn

(46-47)

Feda tingsted

1664.05.12

Hidra sogn

(48)

Feda tingsted

1664.05.12

Bakke sogn

(50-51)

Feda tingsted

1664.05.12

Tonstad sogn

(54-55)

Vats tingsted

1664.05.12

Bjelland sogn

(56-57)

Vats tingsted

1664.05.12

Grindum sogn

(60-62)

Vats tingsted

1664.05.12

Bjelland sogn, Grindum sogn

(61-63)

Vats tingsted

1664.05.12

Hægebostad sogn

(64-65)

Vats tingsted

1664.05.12

Eiken sogn og manntall

(70-71)

Foss tingsted

1664.05.12

Konsmo sogn

(74-75)

Foss tingsted

1664.05.12

Vigmostad sogn

(76-77)

Foss tingsted

1664.05.12

Valle sogn

(80-81)

Foss tingsted

1664.05.12

Spangereid sogn

(86-87)

Berg tingsted

1664.05.12

Å sogn (Lyngdal)

(92-93)

Berg tingsted

1664.05.12

Austad sogn

(102-103)

Berg tingsted

1664.05.12

Kvås sogn

(106-107)

Helvik tingsted

udatert

Spind sogn

(114-115)

Helvik tingsted

udatert

Herad sogn

(120-121)

Helvik tingsted

udatert

Vanse sogn

(128-129)

Helvik tingsted

udatert

Farsund

(144-145)

Feda tingsted

udatert

Hidra sogn

(146-147)

Feda tingsted

udatert

Nes sogn

(152-153)

Feda tingsted

udatert

Bakke sogn

(158-159)

Feda tingsted

udatert

Tonstad sogn

(162-163)

Feda tingsted

udatert

Gyland sogn

(164-165)

Feda tingsted

udatert

Feda sogn

(172-173)

Feda tingsted

udatert

Liknes sogn

(178-179)

Berg tingsted

udatert

Kvås sogn

(200-201)

Berg tingsted

udatert

Å sogn (Lyngdal)

(204-205)

Berg tingsted

udatert

Austad sogn

(222-223)

Vats tingsted

udatert

Hægebostad sogn

(230-231)

Vats tingsted

udatert

Eiken sogn

(240-241)

Vats tingsted

udatert

Grindum sogn

(246-247)

Vats tingsted

udatert

Bjelland sogn

(252-253)

Foss tingsted

udatert

Konsmo sogn

(262-263)

Foss tingsted

udatert

Vigmostad sogn

(268-269)

Foss tingsted

udatert

Valle sogn

(274-275)

Foss tingsted

udatert

Spangereid sogn

(288-289)