Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogdemanntall 12, 1664


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Ryfylke fogderi

1664.05.10

(1)

Hausken skipreide

1664.05.10

(2-3)

Hesby skipreide

1664.05.10

(8-9)

Aske skipreide

1664.05.10

(14-15)

Årdal skipreide

1664.05.10

(20-21)

Idse skipreide

1664.05.10

(30-31)

Sjernarøy skipreide

1664.05.10

(38-39)

Jelsa skipreide

1664.05.10

(42-43)

Hjelmeland skipreide

1664.05.10

(56-57)

Høle skipreide

1664.05.10

(68-69)

Leiranger skipreide

1664.05.10

(76-77)

Vikedal skipreide

1664.05.10

(88-89)

Suldal skipreide

1664.05.10

(98-99)

Sauda skipreide

1664.05.10

(108-109)

Hetland skipreide

1664.05.10

(118-119)

Stangeland skipreide

1664.05.10

(128-129)

Skåre skipreide

1664.05.10

(138-139)

Avaldsnes skipreide

1664.05.10

(148-149)

Vats skipreide

1664.05.10

(158-159)

Sammendrag

1664

(180-181)