Skannet arkivmateriale

Gauldal fogderi, Orkdal fogderi, Strinda fogderi, Fogdemanntall 18, 1664


Viktig melding

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongebrev

(mangler)

Gauldal fogderi

1664.12.17

(1)

Melhus sogn

1664.12.17

(2-3)

Hølonda tinglag

1664.12.17

(16-17)

Løren og Foss tinglag (Horg)

1664.12.17

(22-23)

Støren sogn

1664.12.17

(34-35)

Soknedal tinglag

1664.12.17

(42-43)

Singsås sogn

1664.12.17

(58-59)

Holtålen tinglag

1664.12.17

(66-67)

Ålen tinglag

1664.12.17

(70-71)

Orkdal fogderi

1664.12.10

(84-85)

Orkdal tinglag

1664.12.10

(88-89)

Meldal tinglag

1664.12.10

(112-113)

Rennebu tinglag

1664.12.10

(134-135)

Oppdal prestegjeld

1664.12.10

(154-155)

Strinda fogderi

1664.12.14

(180-181)

Klæbu tinglag

1664.12.14

(182-183)

Tiller sogn

1664.12.14

(186-187)

Leinstrand tinglag

1664.12.14

(190-191)

Byneset tinglag

1664.12.14

(194-195)

Børsa tinglag

1664.12.14

(204-205)

Orkdalsøra

1664.12.14

(214-215)

Skaun sogn

1664.12.14

(216-217)

Buvika tinglag

1664.12.14

(224-225)

Innstrinda tinglag

1664.12.14

(226-227)

Oppstrinda tinglag

1664.12.14

(238-239)