Skannet arkivmateriale

Solør, Odal og Østerdal fogderi, Larvik grevskap, Manntall 2, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Solør, Østerdalen og Odal fogderi

(1)

Odal prestegjeld

1701.08.20

Strøm sogn

(2-3)

Odal prestegjeld

1701.08.20

Ulleren sogn

(12-13)

Odal prestegjeld

1701.08.20

Opstad sogn

(14-15)

Odal prestegjeld

1701.08.20

Sand sogn

(16-17)

Odal prestegjeld

1701.08.20

Mo sogn

(20-21)

Gudbrandsdalen fogderi

mangler

(34-35)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

mangler

(38-39)

Ringerike og Hallingdal fogderi

mangler

(42-43)

Hurum, Røyken, Eiker og Lier fogderi

mangler

(46-47)

Numedal og Sandsvær fogderi

mangler

(50-51)

Jarlsberg grevskap

mangler

(54-55)

Larvik grevskap

(58-59)

Sandeherred tinglag

1701.09.02

(60-61)

Sandeherred tinglag

1701.09.02

Sandeherred sogn

(62-63)

Sandeherred tinglag

1701.09.02

Tjøme sogn

(92-93)

Sandeherred tinglag

1701.09.02

Sandefjord

(102-103)

Tjølling tinglag

1701.08.30

Tjølling sogn

(110-111)

Hedrum tinglag

1701.08.31

(138-139)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Hedrum sogn

(140-141)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Kvelde sogn

(162-163)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Hvarnes sogn

(172-173)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Kodal sogn

(176-177)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Stenene i Larvik

(180-181)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Torstrand

(182-183)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Bakken og Trollesletten

(186-187)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Halsen og Fritsø sagbruks arbeidere

(188-189)

Hedrum tinglag

1701.08.31

Hagenes hammer

(190-191)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

(194-195)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Tanum sogn

(196-197)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Berg sogn

(206-207)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Kjose sogn

(212-213)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Helgeroa

(214-215)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Stavern

(216-217)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Langestrand og arbeidere ved Fritsø verk

(218-219)

Brunlanes tinglag

1701.08.29

Nes hammer

(220-221)

Bamble fogderi

mangler

(228-229)

Nedre Telemark fogderi

mangler

(232-233)

Øvre Telemark fogderi

mangler

(236-237)