Skannet arkivmateriale

Nordhordland fogderi, Manntall 7, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Nordhordland fogderi

Fana prestegjeld

1701.09.03

(1)

Fana prestegjeld

1701.09.13

Fana sogn

(28-29)

Fana prestegjeld

1701.09.13

Birkeland sogn

(48-49)

Sund prestegjeld

1701.09.06

(65)

Domkirkesognet (Askøy)

1701.09.09

(92-93)

Manger prestegjeld

1701.09.10

(104-105)

Eivindvik prestegjeld

1701.09.13

(140-141)

Lindås prestegjeld

1701.09.14

(164-165)

Hamre prestegjeld

1701.09.17

(208-209)

Haus prestegjeld

1701.09.20

(260-261)

Voss fogderi

Voss prestegjeld

1701.09.28

(292-293)