Skannet arkivmateriale

Fosen fogderi, Manntall 12, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Fosen fogderi

(mangler)

Hitra prestegjeld

1701.09.10

(4-5)

Hemne prestegjeld

1701.09.12

(40-41)

Bjørnør prestegjeld

1701.09.15

(72-73)

Åfjord prestegjeld

1701.09.19

Åfjord sogn

(104-105)

Åfjord prestegjeld

1701.09.19

Jøssund sogn

(122-123)

Ørlandet prestegjeld

1701.09.23

(136-137)

Stadsbygd prestegjeld

1701.09.28

(188-189)