Skannet arkivmateriale

Orkdal fogderi, Gauldal fogderi og Røros kobberverk, Manntall 13, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Orkdal fogderi

(1a)

Orkdal prestegjeld

1701.09.12

Orkdal sogn

(1b-1c)

Orkdal prestegjeld

1701.09.12

Løkken kobberverk

(20-21)

Meldal prestegjeld

1701.09.15

Meldal sogn

(26-27)

Meldal prestegjeld

1701.09.15

Løkken kobberverk

(46-47)

Meldal prestegjeld

1701.09.15

Rennebu sogn

(52-53)

Oppdal prestegjeld

1701.09.17

(66-67)

Gauldal fogderi

1701.09.24

(88-89)

Melhus prestegjeld

1701.09.24

Melhus sogn

(92-93)

Melhus prestegjeld

1701.09.24

Flå sogn

(102-103)

Melhus prestegjeld

1701.09.24

Hølonda sogn

(104-105)

Støren prestegjeld

1701.09.24

Horg sogn

(108-109)

Støren prestegjeld

1701.09.24

Støren sogn

(114-115)

Støren prestegjeld

1701.09.24

Soknedalen sogn

(122-123)

Holtålen prestegjeld

1701.09.24

Singsås sogn

(130-131)

Holtålen prestegjeld

1701.09.24

Holtålen sogn

(136-137)

Holtålen prestegjeld

1701.09.24

Ålen sogn

(140-141)

Røros kobberverks prestegjeld

1701.09.24

(144-145)

Røros kobberverks prestegjeld

1701.09.24

Gruvefolkene

(146-147)

Røros kobberverks prestegjeld

1701.09.24

Hyttefolkene

(164-165)

Røros kobberverks prestegjeld

1701.09.24

Andre verksfolk og bønder

(172-173)