Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Manntall 14, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Strinda og Selbu fogderi

1701 udat.

(mangler)

Byneset prestegjeld

1701 udat.

Byneset sogn

(6-7)

Byneset prestegjeld

1701 udat.

Børsa sogn

(32-33)

Byneset prestegjeld

1701 udat.

Orkdalsøra

(50-51)

Byneset prestegjeld

1701 udat.

Buvika sogn

(64-65)

Orkdal prestegjeld

1701 udat.

Skaun sogn

(76-77)

Melhus prestegjeld

1701 udat.

Leinstrand sogn

(94-95)

Klæbu prestegjeld

1701 udat.

Klæbu sogn

(110-111)

Klæbu prestegjeld

1701 udat.

Tiller sogn

(118-119)

Strinda prestegjeld

1701 udat.

Malvik sogn

(134-135)

Strinda prestegjeld

1701 udat.

Lade sogn

(146-147)

Strinda prestegjeld

1701 udat.

Bratsberg sogn

(170-171)

Selbu prestegjeld

1701 udat.

Selbu sogn

(200-201)

Selbu prestegjeld

1701 udat.

Tydal sogn

(228-229)

Stjørdal og Verdal fogderi

mangler

(248-249)