Skannet arkivmateriale

Inderøy fogderi, Namdal fogderi, Manntall 15, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Inderøy fogderi

(1)

Beitstad tinglag

1701.09.10

(4-5)

Snåsa prestegjeld

1701.09.13

(22-23)

Stod tinglag og prestegjeld

1701.09.16

Kvam sogn

(38-39)

Stod tinglag og prestegjeld

1701.09.16

Forr sogn

(44-45)

Stod tinglag og prestegjeld

1701.09.16

Egge sogn

(48-49)

Stod tinglag og prestegjeld

1701.09.16

Kvam sogn

(54-55)

Stod tinglag og prestegjeld

1701.09.16

Forr sogn

(56-57)

Stod tinglag og prestegjeld

1701.09.16

Egge sogn

(58-59)

Sparbu prestegjeld

1701.09.20

Skei sogn

(60-61)

Sparbu prestegjeld

1701.09.20

Henning sogn

(66-67)

Sparbu prestegjeld

1701.09.20

Mære sogn

(68-69)

Sparbu prestegjeld

1701.09.20

Skei sogn

(78-79)

Sparbu prestegjeld

1701.09.20

Henning sogn, Mære sogn

(80-81)

Sparbu prestegjeld

1701.09.20

Mære sogn

(82-83)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Verran sogn

(86-87)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Sakshaug sogn

(90-91)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Hustad sogn

(102-103)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Røra sogn

(104-105)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Verran sogn

(110-111)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Sakshaug sogn

(112-113)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Hustad sogn

(118-119)

Inderøy prestegjeld

1701.09.23

Røra sogn

(122-123)

Ytterøy prestegjeld

1701.09.26

Ytterøy sogn

(124-125)

Ytterøy prestegjeld

1701.09.26

Mosvik sogn

(128-129)

Ytterøy prestegjeld

1701.09.26

Ytterøy sogn

(134-135)

Ytterøy prestegjeld

1701.09.26

Mosvik sogn

(136-137)

Namdal fogderi

1701 udat.

(140-141)

Overhalla prestegjeld

1701 udat.

(144-145)

Namdalseid

1701 udat.

(172-173)

Fosnes prestegjeld

1701 udat.

(178-179)

Nærøy prestegjeld

1701 udat.

(200-201)

Sør-Bindal tinglag

1701 udat.

Brønnøy sogn

(236-237)