Skannet arkivmateriale

Salten fogderi, Manntall 17, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Salten fogderi

(mangler)

Gildeskål fjerding

1701.11.29

(1)

Bodø prestegjeld

1701.11.18

Bodø fjerding

(24-25)

Bodø prestegjeld

1701.11.25

Skjærstad sogn og Salten fjerding

(48-49)

Bodø prestegjeld

1701.11.26

Saltdalen sogn

(80-81)

Bodø prestegjeld

1701.11.14

Folda fjerding

(96-97)

Steigen prestegjeld

1701.11.07

Engel fjerding

(116-117)

Steigen prestegjeld

1701.11.10

Ledingen fjerding

(132-133)

Steigen prestegjeld

1701.11.03

Hamarøy fjerding

(148-149)

Lødingen prestegjeld

1701.10.31

Hegstad fjerding

(172-173)

Lødingen prestegjeld

1701.10.27

Tjeldsund fjerding

(184-185)

Lødingen prestegjeld

1701.10.27

Tysfjord fjerding

(200-201)

Lødingen prestegjeld

1701.10.25

Ofoten fjerding

(208-209)