Skannet arkivmateriale

Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi, Manntall 18, 1701


Innholdsfortegnelse

(mangler)

Avskrift av kongelig befaling av 26. juli 1701

(mangler)

Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi

(mangler)

Bø prestegjeld

1701.10.31

Vinje sogn

(2-3)

Bø prestegjeld

1701.10.31

Malnes sogn

(10-11)

Øksnes prestegjeld

1701.11.07

Øksnes sogn

(14-15)

Øksnes prestegjeld

1701.11.07

Langenes sogn

(24-25)

Dverberg prestegjeld

1701.11.14

Dverberg sogn

(28-29)

Dverberg prestegjeld

1701.11.14

Andenes sogn

(38-39)

Hadsel prestegjeld

1701.11.23

Hadsel sogn

(42-43)

Hadsel prestegjeld

1701.11.23

Kalsnes fjerding

(58-59)

Hadsel prestegjeld

1701.11.23

Sortland sogn

(66-67)

Lødingen prestegjeld

1701.11.29

Vågan sogn

(74-75)

Lødingen prestegjeld

1701.11.29

Gimsøy sogn

(82-83)

Buksnes prestegjeld

1701.12.09

Buksnes sogn

(88-89)

Buksnes prestegjeld

1701.12.09

Hol sogn

(94-95)

Buksnes prestegjeld

1701.12.09

Flakstad med Moskenes sogn

(100-101)

Buksnes prestegjeld

1701.12.09

Borge sogn

(110-111)

Buksnes prestegjeld

1701.12.09

Valberg sogn

(116-117)

Værøy og Røst prestegjeld

1702.02.10

Værøy sogn

(122-123)

Værøy og Røst prestegjeld

1702.02.10

Røst sogn

(128-129)