Skannet arkivmateriale

Trøgstad herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Trøgstad

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Skjønhaug nordre

(5)

Tellingskrets 2: Skjønhaug søndre

(7)

Tellingskrets 3: Tosebygda

(9)

Tellingskrets 4: Riserfjerdingen

(11)

Tellingskrets 5: Vestre Østbygda

(13)

Tellingskrets 6: Havnås krets

(15)

Tellingskrets 7: Heer krets

(17)

Tellingskrets 8: Søndre Kirkebyfjerding

(19)

Tellingskrets 9: Nordre Kirkeby krets

(21)

Tellingskrets 10: Søpler krets i Båstad

(23)

Tellingskrets 11: Hvammer krets

(25)

Tellingskrets 1

Huslister

(28)

Personsedler

(95)

Tellingskrets 2

Huslister

(470)

Personsedler

(547)

Tellingskrets 3

Huslister

(1043)

Personsedler

(1119)

Tellingskrets 4

Huslister

(1514)

Personsedler

(1578)

Tellingskrets 5

Huslister

(1943)

Personsedler

(2025)

Tellingskrets 6

Huslister

(2423)

Personsedler

(2488)

Tellingskrets 7

Huslister

(2840)

Personsedler

(2922)

Tellingskrets 8

Huslister

(3370)

Personsedler

(3434)

Tellingskrets 9

Huslister

(3830)

Personsedler

(3891)

Tellingskrets 10

Huslister

(4230)

Personsedler

(4297)

Tellingskrets 11

Huslister

(4647)

Personsedler

(4722)