Skannet arkivmateriale

Halse og Harkmark herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Halse og Harkmark

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Harkmark

(4)

Tellingskrets 2: Omland

(6)

Tellingskrets 3: Ime og Storaker

(8)

Tellingskrets 4: Frøysland

(10)

Tellingskrets 5: Hesland

(12)

Tellingskrets 6: Skogsfjord

(14)

Tellingskrets 7: Hogganvik

(16)

Tellingskrets 8: Toftenes

(18)

Tellingskrets 9: Landøy

(20)

Tellingskrets 10: Skjernøy

(22)

Tellingskrets 1

Huslister

(25)

Personsedler

(100)

Tellingskrets 2

Huslister

(455)

Personsedler

(525)

Tellingskrets 3

Huslister

(935)

Personsedler

(1016)

Tellingskrets 4

Huslister

(1398)

Personsedler

(1491)

Tellingskrets 5

Huslister

(1971)

Personsedler

(2034)

Tellingskrets 6

Huslister

(2310)

Personsedler

(2370)

Tellingskrets 7

Huslister

(2654)

Personsedler

(2742)

Tellingskrets 8

Huslister

(3190)

Personsedler

(3253)

Tellingskrets 9

Huslister

(3576)

Personsedler

(3592)

Tellingskrets 10

Huslister

(3703)

Personsedler

(3765)

Skipslister

Personsedler

(4138)