Skannet arkivmateriale

Sør-Audnedal herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Sør-Audnedal

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Melhus og Røksland

(7)

Tellingskrets 2: Goksem og Skofteland

(9)

Tellingskrets 3: Blørstad, Fasseland, Ytre Egeland

(12)

Tellingskrets 4: Svinør og Syrdal

(16)

Tellingskrets 5: Steinsland, Farevatn og Stiland

(18)

Tellingskrets 6: Vestheia

(20)

Tellingskrets 7: Foss og Grisledal

(22)

Tellingskrets 8: Vigeland og Rødberg

(24)

Tellingskrets 9: Utvåre, Åvik og Reme

(28)

Tellingskrets 10: Spangereid og Ramsland

(30)

Tellingskrets 11: Lindesnes

(34)

Tellingskrets 12: Jåsund og Gitlevåg

(36)

Tellingskrets 13: Fleseland og Hesteland

(38)

Tellingskrets 1

Huslister

(41)

Personsedler

(92)

Tellingskrets 2

Huslister

(341)

Personsedler

(406)

Tellingskrets 3

Huslister

(693)

Personsedler

(807)

Tellingskrets 4

Huslister

(1330)

Personsedler

(1408)

Tellingskrets 5

Huslister

(1828)

Personsedler

(1899)

Tellingskrets 6

Huslister

(2236)

Personsedler

(2287)

Tellingskrets 7

Huslister

(2541)

Personsedler

(2621)

Tellingskrets 8

Huslister

(2968)

Personsedler

(3111)

Tellingskrets 9

Huslister

(3832)

Personsedler

(3919)

Tellingskrets 10

Huslister

(4286)

Personsedler

(4431)

Tellingskrets 11

Huslister

(5060)

Personsedler

(5129)

Tellingskrets 12

Huslister

(5456)

Personsedler

(5500)

Tellingskrets 13

Huslister

(5738)

Personsedler

(5790)

Skipslister

Personsedler

(6034)