Skannet arkivmateriale

Vanse herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Vanse

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Eikvåg

(6)

Tellingskrets 2: Lunde

(10)

Tellingskrets 3: Hananger

(16)

Tellingskrets 4: Hassel

(20)

Tellingskrets 5: Tjørve

(22)

Tellingskrets 6: Borhaug

(26)

Tellingskrets 7: Nordbygda

(28)

Tellingskrets 8: Tomstad

(32)

Tellingskrets 9: Elle

(34)

Tellingskrets 10: Åmdal

(36)

Tellingskrets 11: Ore

(38)

Tellingskrets 12: Vanse

(42)

Tellingskrets 13: Øya og Heia

(46)

Tellingskrets 1

Huslister

(49)

Personsedler

(128)

Tellingskrets 2

Huslister

(464)

Personsedler

(603)

Tellingskrets 3

Huslister

(1257)

Personsedler

(1402)

Tellingskrets 4

Huslister

(2039)

Personsedler

(2142)

Tellingskrets 5

Huslister

(2680)

Personsedler

(2794)

Tellingskrets 6

Huslister

(3398)

Personsedler

(3494)

Tellingskrets 7

Huslister

(3936)

Personsedler

(4088)

Tellingskrets 8

Huslister

(4840)

Personsedler

(4905)

Tellingskrets 9

Huslister

(5213)

Personsedler

(5267)

Tellingskrets 10

Huslister

(5538)

Personsedler

(5625)

Tellingskrets 11

Huslister

(6078)

Personsedler

(6190)

Tellingskrets 12

Huslister

(6667)

Personsedler

(6805)

Tellingskrets 13

Huslister

(7457)

Personsedler

(7514)

Skipslister

Personsedler

(7791)

Oppgave over kreaturhold, utsæd m.v.

Tellingskrets 1

(7802)

Tellingskrets 2

(7960)

Tellingskrets 3

(8238)

Tellingskrets 4

(8527)

Tellingskrets 5

(8733)

Tellingskrets 6

(8961)

Tellingskrets 7

(9153)

Tellingskrets 8

(9457)

Tellingskrets 9

(9587)

Tellingskrets 10

(9695)

Tellingskrets 11

(9869)

Tellingskrets 12

(10093)

Tellingskrets 13

(10369)