Skannet arkivmateriale

Haus herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Haus

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Loftås og Lone

(4)

Tellingskrets 2: Halland og Njåstad

(6)

Tellingskrets 3: Kleppe og Litun

(8)

Tellingskrets 4: Skjerping og Koppen

(10)

Tellingskrets 5: Hansdal og Vikne

(12)

Tellingskrets 6: Hausvik og Vatle

(14)

Tellingskrets 7: Tuenes og Risnes

(16)

Tellingskrets 8: Trengereid og Vimmelvik

(18)

Tel.kr. 9: Breisteinsli, Gaupås, del av Arna fabr.

(20)

Tellingskrets 10: Haugland og Kvamme

(22)

Tellingskrets 11: Ytre Arna og del av Arna fabr.

(24)

Tellingskrets 12: Mjeldheim og Lone

(26)

Tellingskrets 13: Haukeland og Unneland

(28)

Tellingskrets 14: Skoldal og Garnes

(30)

Tellingskrets 1

Huslister

(33)

Personsedler

(98)

Tellingskrets 2

Huslister

(448)

Personsedler

(518)

Tellingskrets 3

Huslister

(898)

Personsedler

(959)

Tellingskrets 4

Huslister

(1341)

Personsedler

(1403)

Tellingskrets 5

Huslister

(1747)

Personsedler

(1821)

Tellingskrets 6

Huslister

(2266)

Personsedler

(2311)

Tellingskrets 7

Huslister

(2577)

Personsedler

(2649)

Tellingskrets 8

Huslister

(3102)

Personsedler

(3153)

Tellingskrets 9

Huslister

(3505)

Personsedler

(3543)

Tellingskrets 10

Huslister

(4082)

Personsedler

(4105)

Tellingskrets 11

Huslister

(4271)

Personsedler

(4320)

Tellingskrets 12

Huslister

(5187)

Personsedler

(5233)

Tellingskrets 13

Huslister

(5520)

Personsedler

(5555)

Tellingskrets 14

Huslister

(5808)

Personsedler

(5868)