Skannet arkivmateriale

Tromsøysund herred, Statlig folketelling , 1891


Tittelside Tromsøysund

(1)

Hovedsammendrag

(2)

Hovedlister

Tellingskrets 1: Grøtsundet

(5)

Tellingskrets 2: Tønsnæs kreds

(7)

Tellingskrets 3: Tromsøen og Kalsletten

(9)

Tellingskrets 4: Ole Hansen Balsnes

(11)

Tellingskrets 5: Ramfjorden(s kreds)

(13)

Tellingskrets 6: Strømmens skoledistrikt

(15)

Tellingskrets 7: Lærer Oluf Persen

(17)

Tellingskrets 8: Kalfjorden

(19)

Tellingskrets 1

Huslister

(22)

Personsedler

(81)

Tellingskrets 2

Huslister

(512)

Personsedler

(557)

Tellingskrets 3

Huslister

(936)

Personsedler

(1001)

Tellingskrets 4

Huslister

(1457)

Personsedler

(1547)

Tellingskrets 5

Huslister

(2241)

Personsedler

(2323)

Tellingskrets 6

Huslister

(2915)

Personsedler

(2997)

Tellingskrets 7

Huslister

(3633)

Personsedler

(3719)

Tellingskrets 8

Huslister

(4348)

Personsedler

(4442)