Skannet rettergangsmateriale

Før du starter

Det skannede materialet må i utgangspunktet brukes på samme måte som originalmaterialet eller mikrofilmutgaven, dvs. at du må lete etter de opplysningene (f.eks. sakene) du ønsker å finne. Det er ett unntak:


  • Når protokollen har et eget register til saker eller tingsesjoner, vil det i oversikten over de utvalgte kildene (søkeresultatet) vises en lenke med tittelen ”register” til dette registret. Lenken fører til den første siden i det skannede registret.


Legg merke til følgende:


  • Du må klikke på knappen [Utfør] for å sette i gang et søk etter protokoller.

  • Du kan begrense ditt utvalg av kilder ved hjelp av menyene eller skrivefeltene til venstre. Du kan gjøre ingen, ett eller flere valg før søket utføres ved å klikke på [Utfør]-knappen.

  • Når du gjør valg i en av menyene, begrenses innholdet i de etterfølgende menyene automatisk.

  • Menyen over embeter blir ikke aktivert før du har valgt fylke.


Vi anbefaler at du leser hele Brukerveiledningen og informasjonen Om tjenesten.