Skannet rettergangsmateriale

Om tjenesten

Digitalarkivets tjeneste "Skannet rettergangsmateriale" tilbyr navigering i og fremvisning av skannede rettsprotokoller fra forskjellige rettsinstanser. Det er i hovedsak mikrofilmet materiale som er skannet, men noe er skannet fra originalene. Tjenesten vil senere bli utvidet med mer materiale som må skannes fra originalene.

Riksarkivet har skannet mikrofilmene, mens indekseringen av bildene er gjort i samarbeid mellom Riksarkivet og statsarkivene. Under indekseringen knyttes katalogdata, sidetype og sidetall til hvert enkelt bilde.

  • Indekseringen gjør det mulig å bla i de skannede bildene.

  • Skillet mellom sidetyper gjør det mulig å opprette lenker rett til protokollenes registersider, der slike finnes.

  • Sidetallsindekseringen åpner for at en kan gå rett til en bestemt side i protokollen, dersom en har referanse til et bestemt sidetall.

Det er ikke mulig å søke i teksten på de skannede sidene.

Under indekseringen er det avdekket at enkelte sider mangler på mikrofilmene. Etter hvert vil vi skanne og legge ut sider som mangler, og reskanne sider som har for dårlig kvalitet.