Skannet rettergangsmateriale

Brukerveiledning

Fra startsiden kan du navigere eller søke deg fram til et utvalg protokoller fra forskjellige rettsinstanser.

Til venstre ser du seks utfyllingsfelt. Fire av dem er nedtrekksmenyer. Det er opp til deg om du vil benytte feltene. De kan brukes i vilkårlig rekkefølge, bortsett fra at du ikke kan velge embete uten at du har valgt fylke. Når du gjør et valg i en av de tre øverste menyene, begrenses innholdet i menyene nedenfor automatisk etter hvilke kilder som finnes. Eksempel: Dersom du i den øverste menyen velger "Øverste rett" som rettsinstans, begrenses fylkesmenyen til valgene ”Hele landet” og ”Vestfold”.

Hvis du vil annullere valget i én av menyene, kan du velge utgangsverdien "Alle".

Hvis du vil starte navigeringen på nytt, klikker du på lenken [Opphev valg].

Det er først når du klikker på knappen [Utfør], at du får se en oversikt over utvalget ditt til høyre på skjermen.

Feltene benyttes slik:

Velg rettsinstans: Her kan du velge mellom ”Øverste rett” (Herredagen, Overhoffretten og Højesterett), ”Overrett” (lagting, bergamtrett og birkerett) og ”Underrett” (lokale ting). Det store flertallet av kildene tilhører underrettsinstansene. Det er ikke påkrevd å velge rettsinstans.

Velg fylke: Her kan du velge fylke. Dersom du har valgt rettsinstans, vil fylker uten materiale fra denne rettsinstansen være fjernet fra menyen. Merk at Bergen er eget fylke i denne menyen (i realiteten fram til 1972), og at kilder som dekker mer enn ett fylke er sortert under fylkesvalget ”Hele landet”. Det er ikke påkrevd å velge fylke.

Velg embete: Etter at du har valgt fylke, aktiveres denne menyen, der du kan velge embete (egentlig embetsdistrikt) innenfor fylket. Kun embeter med kilder som hittil er lagt ut, er med i menyen. Det er ikke påkrevd å velge fylke.

Velg protokolltype: Hvis du vil avgrense utvalget ditt ytterligere, kan du i denne menyen velge én av protokolltypene. Hvis du ikke gjør noe valg her, blir alle protokolltypene med i utvalget ditt.

Angi periode: Du kan avgrense utvalget ditt ved å angi ønsket tidsperiode for kildene. Du kan enten angi et firesifret årstall eller et årstallsintervall, for eksempel 1710-1730. Systemet vil ikke gjenkjenne andre typer tidsangivelser. Når du angir en periode som 1710-1730, vil du få et utvalg som kun inneholder kilder som omfatter hele eller deler av denne perioden.

Søk i navn på embete/område: Ved hjelp av dette feltet kan du utføre "fritekstsøk" etter kilder på embete/embetsdistrikt (for eksempel sorenskriveri og byfogdembete), underliggende område (for eksempel tinglag under sorenskriveriene) og ord i merknadene til kildene. Det søkes kun blant de kildene som samsvarer med eventuelle valg gjort ovenfor. Det søkes ikke i fylkesnavn. Store og små bokstaver behandles likt.

Etter at du har klikket på [Utfør]-knappen, vises det en oversikt over utvalget ditt til høyre på skjermen. Oversikten er ordnet etter fylke (geografisk fra Østfold til Finnmark, eventuelt med ”Hele landet” øverst) og alfabetisk etter embete innenfor fylkene. For hver kilde i oversikten kan det vises to til tre lenker:

  • To av lenkene peker til første ordinære side i kilden. Det er lenken som viser protokolltype og nummer, og lenken som viser kildeperioden.

  • En eventuell tredje lenke "register" peker til den første skannede siden med register i kilden, så sant den har et register.

Ved å klikke på en av de tre nevnte lenkene får du opp bildet av den første protokollsiden (eller registersiden) i et bildevisningsskjermbilde. Du kan deretter bla deg fram og tilbake i kilden med pilknappene. Du kan også gå til en bestemt side i kilden ved å skrive sidetallet i feltet over bildet og klikke på knappen [Gå til angitt side].

Fra bildevisningsskjermbildet kan du også få opp det skannede registret i en ny fane eller et nytt vindu i nettleseren ved å klikke på knappen [Gå til register].