Skannet rettergangsmateriale

Utvalget ditt inneholder 136 kilder:Rogaland

Dalane sorenskriveri

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0001)

1864 - 1872

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0001B)

1865 - 1875

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0002)

1872 - 1883

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0003)

1872 - 1883

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0004)

1880 - 1884

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0005)

1882 - 1887

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0006)

1883 - 1892

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0007)

1884 - 1894

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0008)

1887 - 1895

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0009)

1893 - 1900

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0010)

1895 - 1901

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0011)

1895 - 1906

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0012)

1901 - 1915

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0013)

1906 - 1929

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0014)

1915 - 1937

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-04/30BB/L0015)

1925 - 1949

register

Haugesund byfogd

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0001)

1867 - 1870

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0002)

1867 - 1873

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0003)

1870 - 1874

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0004)

1870 - 1874

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0005)

1873 - 1879

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0006)

1874 - 1881

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0007)

1879 - 1887

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0008)

1879 - 1887

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0009)

1886 - 1901

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0010)

1901 - 1903

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0011)

1903 - 1905

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0012)

1905 - 1907

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0013)

1907 - 1909

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0014)

1914 - 1916

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0015)

1916 - 1918

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0016)

1918 - 1923

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-101415/F/Fa/Fac/L0017)

1923 - 1932

Jæren og Dalane sorenskriveri

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fae/L0001)

1814 - 1817

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fae/L0002)

1817 - 1822

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0001) – Dalane

1822 - 1832

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0002) – Dalane

1829 - 1835

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0003) – Dalane

1835 - 1841

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0004) – Dalane

1841 - 1846

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0005) – Dalane

1846 - 1854

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0006) – Dalane

1852 - 1860

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Faf/L0007) – Dalane

1860 - 1865

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0001) – Dalane

1830 - 1836

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0002) – Dalane

1836 - 1841

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0003) – Dalane

1836 - 1841

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0004) – Dalane

1841 - 1846

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0005) – Dalane

1846 - 1854

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0006) – Dalane

1853 - 1859

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fag/L0007) – Dalane

1859 - 1864

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0001) – Jæren

1822 - 1830

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0002) – Jæren

1831 - 1836

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0003) – Jæren

1836 - 1842

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0004) – Jæren

1841 - 1847

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0005) – Jæren

1846 - 1854

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0006) – Jæren

1846 - 1855

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0007) – Jæren

1854 - 1862

Ekstrarettsprotokoll (SAST/A-100306/F/Fa/Fah/L0008) – Jæren

1853 - 1865

Jæren sorenskriveri

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0001)

1862 - 1870

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0002)

1862 - 1872

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0003)

1869 - 1874

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0004)

1873 - 1876

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0005)

1873 - 1878

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0006)

1874 - 1879

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0007)

1875 - 1880

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0008)

1877 - 1881

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0009)

1879 - 1885

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0010)

1880 - 1886

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0011)

1882 - 1889

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0012)

1885 - 1895

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0013)

1886 - 1893

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0014)

1889 - 1895

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0015)

1893 - 1903

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0016)

1903 - 1908

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0017)

1908 - 1914

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0018)

1913 - 1916

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0019)

1916 - 1918

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0020)

1918 - 1919

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0021)

1919 - 1923

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0022)

1923 - 1930

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-14/30BB/L0023)

1930 - 1945

Karmsund sorenskriveri

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0001)

1812 - 1821

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0002)

1821 - 1834

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0003)

1834 - 1840

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0004)

1840 - 1847

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0005)

1847 - 1851

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0006)

1851 - 1856

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0007)

1856 - 1863

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0008)

1863 - 1874

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0009)

1874 - 1881

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0010)

1881 - 1886

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0011)

1886 - 1894

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0012)

1847 - 1852

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0013)

1853 - 1857

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0014)

1857 - 1861

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0015)

1861 - 1865

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0016)

1865 - 1876

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0017)

1866 - 1874

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0018)

1873 - 1879

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0019)

1879 - 1885

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0020)

1885 - 1894

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0021)

1894 - 1924

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0022)

1901 - 1911

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0023)

1910 - 1913

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0024)

1913 - 1918

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0025)

1918 - 1921

register

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-26/IABA/L0026)

1922 - 1933

Ryfylke sorenskriveri

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0001)

1841 - 1847

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0002)

1847 - 1854

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0003)

1850 - 1861

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0004)

1854 - 1862

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0005)

1860 - 1868

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0006)

1861 - 1869

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0007)

1863 - 1872

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0008)

1868 - 1872

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0009)

1869 - 1881

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0010)

1872 - 1879

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0011)

1879 - 1882

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0012)

1881 - 1896

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0013)

1882 - 1887

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0014)

1886 - 1895

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0015)

1896 - 1906

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0016)

1896 - 1910

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0017)

1906 - 1917

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0018)

1910 - 1918

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0019)

1916 - 1922

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0020)

1918 - 1931

Ekstrarettsprotokoll (SAST/SAS-30/IC/L0021)

1922 - 1938

Stavanger byfogd

Ekstrarettsprotokoll BD 1 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0001)

1830 - 1850

Ekstrarettsprotokoll BD 2 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0002)

1852 - 1873

Ekstrarettsprotokoll BD 3 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0003)

1872 - 1899

Ekstrarettsprotokoll BD 4 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0004)

1899 - 1902

Ekstrarettsprotokoll BD 5 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0005)

1902 - 1910

Ekstrarettsprotokoll BD 6 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0006)

1910 - 1916

Ekstrarettsprotokoll BD 7 (SAST/A-101408/001/3/30/30BD/L0007)

1916 - 1920

Stavanger byrett

Ekstrarettsprotokoll 1 (SAST/A-100455/001/3/320/3201BB/L0001)

1920 - 1924

register

Ekstrarettsprotokoll 2 (SAST/A-100455/001/3/320/3201BB/L0002)

1924 - 1930

register