Skannet rettergangsmateriale

Utvalget ditt inneholder 286 kilder:Rogaland

Jæren og Dalane sorenskriveri

Tingbok BA 1

1613 - 1613

Tingbok BA 2

1616 - 1617

Tingbok BA 3

1617 - 1618

Tingbok BA 4

1618 - 1619

Tingbok BA 5

1619 - 1620

Tingbok BA 6

1622 - 1623

Tingbok BA 7

1623 - 1624

Tingbok BA 8

1624 - 1625

Tingbok BA 9

1625 - 1626

Tingbok BA 10

1626 - 1627

Tingbok BA 11

1627 - 1629

Tingbok BA 12

1629 - 1631

Tingbok BA 13

1633 - 1635

Tingbok BA 14

1635 - 1637

Tingbok BA 15

1637 - 1639

Tingbok BA 16

1639 - 1641

Tingbok BA 17

1641 - 1645

Tingbok BA 18

1650 - 1654

Tingbok BA 19

1654 - 1659

Tingbok BA 20

1663 - 1663

Tingbok BA 21

1664 - 1664

Tingbok BA 22

1665 - 1665

Tingbok BA 23

1666 - 1666

Tingbok BA 24

1666 - 1666

Tingbok BA 25

1667 - 1667

Tingbok BA 26

1668 - 1669

Tingbok BA 27

1669 - 1669

Tingbok BA 28

1671 - 1671

Tingbok BA 29

1672 - 1672

Tingbok BA 30

1673 - 1673

Tingbok BA 31

1674 - 1674

Tingbok BA 32

1675 - 1675

Tingbok BA 33

1676 - 1676

Tingbok BA 34

1677 - 1677

Tingbok BA 35

1678 - 1678

Tingbok BA 36

1679 - 1679

Tingbok BA 37

1680 - 1680

Tingbok BA 38

1682 - 1682

Tingbok BA 39

1682 - 1682

Tingbok BA 40

1684 - 1684

Tingbok BA 41

1685 - 1685

Tingbok BA 42

1686 - 1686

Tingbok BA 43

1687 - 1687

Tingbok BA 44

1688 - 1688

Tingbok BA 45

1689 - 1689

Tingbok BA 46

1690 - 1690

Tingbok BA 47

1691 - 1691

Tingbok BA 48

1692 - 1692

Tingbok BA 49

1693 - 1693

Tingbok BA 50

1694 - 1694

Tingbok BA 51

1695 - 1695

Tingbok BA 52

1696 - 1696

Tingbok BA 53

1697 - 1697

Tingbok BA 54

1698 - 1698

Tingbok BA 55

1699 - 1699

Tingbok BA 56

1700 - 1700

Tingbok BA 57

1701 - 1701

Tingbok BA 58

1702 - 1702

Tingbok BA 59

1703 - 1703

Tingbok BA 60

1704 - 1704

Tingbok BA 61

1705 - 1705

Tingbok BA 62

1706 - 1706

Tingbok BA 63

1707 - 1707

Tingbok BA 64

1708 - 1709

Tingbok BA 65

1710 - 1710

Tingbok BA 66

1711 - 1711

Tingbok BA 67

1712 - 1712

Tingbok BA 68

1713 - 1713

Tingbok BA 69

1714 - 1716

Tingbok BA 70

1717 - 1719

Tingbok BA 71

1720 - 1722

Tingbok BA 72

1722 - 1724

Tingbok BA 73

1724 - 1727

Tingbok BA 74 I

1727 - 1730

Tingbok BA 74 II

1727 - 1730

Tingbok BA 75

1730 - 1733

Tingbok BA 76

1733 - 1736

Tingbok BA 77

1737 - 1739

Tingbok BA 78

1740 - 1742

Tingbok BA 79

1743 - 1746

Tingbok BA 80

1746 - 1748

Tingbok BA 81

1749 - 1752

Tingbok BA 82

1752 - 1754

Tingbok BA 83

1754 - 1758

Tingbok BA 84

1758 - 1762

Tingbok BA 85

1755 - 1759

Tingbok BA 86

1759 - 1767

Tingbok BA 87

1762 - 1765

Tingbok BA 88 I

1767 - 1770

Tingbok BA 88 II

1767 - 1770

Tingbok BA 89 I

1770 - 1774

Tingbok BA 89 II

1770 - 1774

Tingbok BA 90

1774 - 1778

Tingbok BA 91

1778 - 1782

Tingbok BA 92

1781 - 1785

Tingbok BA 93

1784 - 1789

Tingbok BA 94

1788 - 1793

Tingbok BA 95

1793 - 1796

Tingbok BA 96

1796 - 1801

Ryfylke sorenskriveri

Tingbok Bb 36 – Hemnes

1705 - 1705

Tingbok A 1a

1616 - 1617

Tingbok A 1b

1617 - 1618

Tingbok A 2

1618 - 1619

Tingbok A 3

1619 - 1620

Tingbok A 4

1621 - 1622

Tingbok A 5

1622 - 1623

Tingbok A 6

1623 - 1624

Tingbok A 7

1624 - 1625

Tingbok A 8

1625 - 1626

Tingbok A 9

1626 - 1627

Tingbok A 10

1627 - 1628

Tingbok A 11

1628 - 1629

Tingbok A 12

1629 - 1630

Tingbok A 13

1630 - 1631

Tingbok A 14

1631 - 1632

Tingbok A 15

1632 - 1633

Tingbok A 16

1633 - 1634

Tingbok A 17

1634 - 1635

Tingbok A 18

1634 - 1635

Tingbok A 19

1634 - 1635

Tingbok A 20

1635 - 1635

Tingbok A 21

1635 - 1637

Tingbok A 22

1635 - 1636

Tingbok A 23

1640 - 1641

Tingbok A 24a

1640 - 1642

Tingbok A 25

1652 - 1657

Tingbok A 26

1653 - 1661

Tingbok A 27

1657 - 1661

Tingbok A 28

1662 - 1662

Tingbok A 29

1662 - 1662

Tingbok A 30

1663 - 1663

Tingbok A 31

1663 - 1663

Tingbok Ba 1 – Karmsund, Hesby

1664 - 1664

Tingbok Ba 2 – Karmsund, Hesby

1665 - 1665

Tingbok Ba 3 – Karmsund, Hesby

1666 - 1666

Tingbok Ba 4 – Karmsund, Hesby

1667 - 1667

Tingbok Ba 5 – Karmsund, Hesby

1668 - 1668

Tingbok Ba 6 – Karmsund, Hesby

1669 - 1669

Tingbok Ba 7 – Karmsund, Hesby

1670 - 1670

Tingbok Ba 8 – Karmsund, Hesby

1671 - 1671

Tingbok Ba 9 – Karmsund, Hesby

1672 - 1672

Tingbok Ba 10 – Karmsund, Hesby

1673 - 1673

Tingbok Ba 11 – Karmsund, Hesby

1674 - 1674

Tingbok Ba 12 – Karmsund, Hesby

1675 - 1675

Tingbok Ba 13 – Karmsund, Hesby

1676 - 1676

Tingbok Ba 14 – Karmsund, Hesby

1677 - 1677

Tingbok Ba 15 – Karmsund, Hesby

1678 - 1678

Tingbok Ba 16 – Karmsund, Hesby

1679 - 1679

Tingbok Ba 17 – Karmsund, Hesby

1680 - 1680

Tingbok Ba 18 – Karmsund, Hesby

1681 - 1681

Tingbok Ba 19 – Karmsund, Hesby

1682 - 1682

Tingbok Ba 20 – Karmsund, Hesby

1683 - 1683

Tingbok Ba 21 – Karmsund, Hesby

1684 - 1684

Tingbok Ba 22 – Karmsund, Hesby

1685 - 1685

Tingbok Ba 23 – Karmsund, Hesby

1687 - 1687

Tingbok Ba 24 – Karmsund, Hesby

1690 - 1690

Tingbok Ba 25 – Karmsund, Hesby

1693 - 1693

Tingbok Ba 26 – Karmsund, Hesby

1694 - 1694

Tingbok Ba 27 – Karmsund, Hesby

1695 - 1695

Tingbok Ba 28 – Karmsund, Hesby

1696 - 1696

Tingbok Ba 29 – Karmsund, Hesby

1697 - 1697

Tingbok Ba 30 – Karmsund, Hesby

1698 - 1698

Tingbok Ba 31 – Karmsund, Hesby

1699 - 1699

Tingbok Ba 32 – Karmsund, Hesby

1700 - 1700

Tingbok Ba 33 – Karmsund, Hesby

1701 - 1701

Tingbok Bb 1 – Hemnes

1664 - 1664

Tingbok Bb 2 – Hemnes

1665 - 1665

Tingbok Bb 3 – Hemnes

1666 - 1666

Tingbok Bb 4 – Hemnes

1667 - 1667

Tingbok Bb 5a – Hemnes

1668 - 1668

Tingbok Bb 5b – Hemnes

1669 - 1670

Tingbok Bb 6 – Hemnes

1671 - 1672

Tingbok Bb 7 – Hemnes

1672 - 1672

Tingbok Bb 8 – Hemnes

1673 - 1673

Tingbok Bb 9 – Hemnes

1674 - 1674

Tingbok Bb 10 – Hemnes

1675 - 1675

Tingbok Bb 11 – Hemnes

1676 - 1676

Tingbok Bb 12 – Hemnes

1677 - 1677

Tingbok Bb 13 – Hemnes

1678 - 1678

Tingbok Bb 14 – Hemnes

1679 - 1679

Tingbok Bb 15 – Hemnes

1680 - 1680

Tingbok Bb 16 – Hemnes

1681 - 1681

Tingbok Bb 17 – Hemnes

1682 - 1682

Tingbok Bb 18 – Hemnes

1683 - 1683

Tingbok Bb 19 – Hemnes

1684 - 1684

Tingbok Bb 20 – Hemnes

1685 - 1685

Tingbok Bb 21 – Hemnes

1686 - 1686

Tingbok Bb 22 – Hemnes

1687 - 1687

Tingbok Bb 23 – Hemnes

1688 - 1688

Tingbok Bb 24 – Hemnes

1690 - 1690

Tingbok Bb 25 – Hemnes

1691 - 1691

Tingbok Bb 26 – Hemnes

1693 - 1693

Tingbok Bb 27 – Hemnes

1694 - 1694

Tingbok Bb 28 – Hemnes

1695 - 1695

Tingbok Bb 29 – Hemnes

1696 - 1696

Tingbok Bb 30 – Hemnes

1697 - 1697

Tingbok Bb 31 – Hemnes

1698 - 1698

Tingbok Bb 32 – Hemnes

1699 - 1699

Tingbok Bb 33 – Hemnes

1700 - 1700

Tingbok A 24b

1649 - 1650

Tingbok Ba 34 – Karmsund, Hesby

1703 - 1703

Tingbok Ba 35 – Karmsund, Hesby

1704 - 1704

Tingbok Ba 36 – Karmsund, Hesby

1705 - 1705

Tingbok Ba 37 – Karmsund, Hesby

1708 - 1708

Tingbok Ba 38 – Karmsund, Hesby

1709 - 1709

Tingbok Ba 39 – Karmsund, Hesby

1710 - 1710

Tingbok Ba 40 – Karmsund, Hesby

1711 - 1712

Tingbok Ba 41 – Karmsund, Hesby

1713 - 1714

Tingbok Ba 42 – Karmsund, Hesby

1715 - 1719

Tingbok Ba 43 – Karmsund, Hesby

1719 - 1722

Tingbok Ba 44 – Karmsund, Hesby

1722 - 1724

Tingbok Ba 45 – Karmsund, Hesby

1725 - 1728

Tingbok Ba 46 – Karmsund, Hesby

1728 - 1732

Tingbok Ba 47 – Karmsund, Hesby

1732 - 1737

Tingbok Ba 48 – Karmsund, Hesby

1737 - 1739

Tingbok Ba 49 – Karmsund, Hesby

1739 - 1741

Tingbok Ba 50 – Karmsund, Hesby

1741 - 1744

Tingbok Ba 51 – Karmsund, Hesby

1744 - 1748

Tingbok Ba 52 – Karmsund, Hesby

1748 - 1751

Tingbok Bb 34 – Hemnes

1703 - 1703

Tingbok Bb 35 – Hemnes

1704 - 1704

Tingbok Bb 37 – Hemnes

1706 - 1706

Tingbok Bb 38 – Hemnes

1709 - 1709

Tingbok Bb 39 – Hemnes

1710 - 1710

Tingbok Bb 40 – Hemnes

1711 - 1711

Tingbok Bb 41 – Hemnes

1712 - 1712

Tingbok Bb 42 – Hemnes

1713 - 1713

Tingbok Bb 43 – Hemnes

1714 - 1714

Tingbok Bb 44 – Hemnes

1715 - 1719

Tingbok Bb 45 – Hemnes

1719 - 1721

Tingbok Bb 46 – Hemnes

1725 - 1728

Tingbok Bb 47 – Hemnes

1728 - 1732

Tingbok Bb 48 – Hemnes

1732 - 1736

Tingbok Bb 49 – Hemnes

1736 - 1738

Tingbok Bb 50 – Hemnes

1738 - 1741

Tingbok Bb 51 – Hemnes

1751 - 1754

Tingbok C 1

1761 - 1766

Tingbok C 2

1766 - 1770

Tingbok C 3

1770 - 1776

Tingbok C 4

1776 - 1783

Tingbok C 5a

1783 -

Tingbok C 5b

0 - 1793

Tingbok C 6a

1793 -

Tingbok C 6b

0 - 1802

Tingbok 1

1798 - 1806

Stavanger byfogd

Tingbok BA 1

1617 - 1617

Tingbok BA 2

1618 - 1618

Tingbok BA 3

1619 - 1620

Tingbok BA 4

1620 - 1621

Tingbok BA 5

1621 - 1622

Tingbok BA 6

1622 - 1623

Tingbok BA 7

1623 - 1624

Tingbok BA 10

1626 - 1628

Tingbok BA 11

1628 - 1631

Tingbok BA 13

1634 - 1641

Tingbok BA 8

1623 - 1630

Tingbok BA 17

1665 - 1665

Tingbok BA 18

1666 - 1666

Tingbok BA 19

1667 - 1667

Tingbok BA 20

1668 - 1670

Tingbok BA 22

1671 - 1672

Tingbok BA 23

1672 - 1680

Tingbok BA 24

1680 - 1683

Tingbok BA 25

1683 - 1687

Tingbok BA 27

1690 - 1691

Tingbok BA 28

1691 - 1693

Tingbok BA 29

1694 - 1694

Tingbok BA 30

1695 - 1700

Tingbok BA 31

1700 - 1706

Tingbok BA 32

1706 - 1712

Tingbok BA 33

1712 - 1716

Tingbok BA 34

1716 - 1719

Tingbok BA 35

1719 - 1722

Tingbok BA 36

1722 - 1726

Tingbok BA 37

1726 - 1729

Tingbok BA 38

1729 - 1732

Tingbok BA 39

1732 - 1738

Tingbok BA 40

1738 - 1742

Tingbok BA 41

1742 - 1748

Tingbok BA 42

1748 - 1756

Tingbok BA 43

1756 - 1765

Tingbok BA 44

1765 - 1771

Tingbok BA 45

1771 - 1781

Tingbok BA 46

1781 - 1788

Tingbok BA 47

1788 - 1798

Tingbok BA 48

1798 - 1810