Skannet skiftemateriale

Før du starter

Velkommen til Digitalarkivets tjeneste for skannet skiftemateriale. Her kan du velge ut og gjøre oppslag i skannede skifteprotokoller og dødsfallsprotokoller. Tjenesten ble satt i ordinær drift 1. desember 2009.

Det skannede skiftematerialet må i utgangspunktet brukes på samme måte som originalmaterialet eller mikrofilmutgaven, dvs. at du må lete etter de opplysningene (f.eks. personene) du ønsker å finne. Men det er to unntak:

1) Når protokollen har et eget gårds- eller personnavnregister til skiftene, vil det i oversikten over de utvalgte kildene (søkeresultatet) vises en lenke med tittelen ”register” til dette registret. Lenken fører til den første siden i det skannede registret.

2) Når Digitalarkivet har et søkbart register til protokollen, vil det oversikten over de utvalgte kildene vises en lenke med tittelen "database" til dette registret. Det er kun i dette tilfellet at det er mulig å søke etter personer i skiftematerialet.


  • Du må klikke på knappen [Utfør] for å sette i gang et søk etter skifteprotokoller og dødsfallsprotokoller (Dette er inntil videre forskjellig fra de to tidligere tjenestene for skannede kirkebøker og skannet tinglysingsmateriale.)

  • Du kan begrense ditt utvalg av kilder ved hjelp av menyene eller skrivefeltene til venstre. Du kan gjøre ingen, ett eller flere valg før søket utføres ved å klikke på [Utfør]-knappen.

  • Når du gjør valg i en av menyene, begrenses innholdet i de etterfølgende menyene automatisk.

  • Menyen over embeter blir ikke aktivert før du har valgt fylke.

Vi anbefaler at du leser hele Brukerveiledningen og informasjonen Om tjenesten.

Vi setter pris på om du melder tilbake ris, ros og spørsmål i "Forum for skanna skiftemateriale". Du kommer dit via lenken "Tilbakemeldinger" til venstre.