Skannet skiftemateriale

Brukerveiledning

Fra startsiden kan du navigere eller søke deg fram til et utvalg skifteprotokoller, dødsfallsprotokoller eller andre kilder med skiftemateriale.

Til venstre ser du seks utfyllingsfelt. Fire av dem er nedtrekksmenyer. Det er opp til deg om du vil benytte feltene. De kan brukes i vilkårlig rekkefølge, men når du gjør et valg i en av de tre øverste menyene, begrenses innholdet i menyene nedenfor automatisk etter hvilke skiftekilder som finnes. Eksempel: Dersom du i den øverste menyen velger "Geistlig" skifteforvaltning, begrenses menyene for fylke, embete og protokolltype til kun å vise de som har geistlige skiftekilder.

Hvis du vil annullere valget i én av menyene, kan du velge utgangsverdien "Alle".

Hvis du vil starte navigeringen på nytt, klikker du på lenken [Opphev valg].

Det er først når du klikker på knappen [Utfør], at du får se en oversikt over utvalget ditt til høyre på skjermen.

Feltene benyttes slik:

Velg skifteforvaltning: Her kan du velge mellom verdslig, geistlig (kirkelig) og militær skifteforvaltning. Det store flertallet av skiftekildene tilhører det verdslige materialet (fra sorenskrivere, byfogder og byskrivere). Det er ikke påkrevd å velge skifteforvaltning!

Velg fylke: Velg et fylke fra nedtrekksmenyen. Når en skifteforvaltning er valgt, vil fylker uten skiftemateriale fra denne forvaltningen være fjernet fra menyen. Merk at Bergen er eget fylke i denne menyen (i realiteten frem til 1972).

Velg embete: Etter at du har valgt fylke, aktiveres denne menyen, der du kan velge embete (egentlig embetsdistrikt) innenfor fylket. Kun embeter med kilder som hittil er lagt ut, er med i menyen.

Velg protokolltype: Hvis du vil avgrense utvalget ditt ytterligere, kan du i denne menyen velge én av protokolltypene. "Skifteprotokoll" den dominerende typen, men det kan f.eks. være ønskelig å velge ut bare dødsfallsprotokollene. Hvis du ikke gjør noe valg her, blir alle protokolltypene med i utvalget ditt.

Angi periode: Du kan avgrense utvalget ditt ved å angi ønsket tidsperiode for skiftekildene. Her kan det angis enten et firesifret årstall eller et årstallsintervall, f.eks. 1810-1830. Systemet vil ikke gjenkjenne andre typer tidsangivelser. Når du angir en periode som 1810-1830, vil du få et utvalg som kun inneholder kilder som omfatter hele eller deler av denne perioden.

Søk i navn på embete/område: Ved hjelp av dette feltet kan du utføre "fritekstsøk" etter skiftekilder på embete/embetsdistrikt (sorenskriveri, byfogdembete, prosti), underliggende område (f.eks. tinglag under sorenskriveriene) og ord i merknadene til kildene. Det søkes kun blant de kildene som samsvarer med eventuelle valg gjort ovenfor. Det søkes ikke i fylkesnavn. Store og små bokstaver behandles likt.

Etter at du har klikket på [Utfør]-knappen, vises det en oversikt over utvalget ditt til høyre på skjermen. Oversikten er ordnet etter fylke (geografisk fra Østfold til Finnmark) og alfabetisk etter embete innenfor fylkene. For hver kilde i oversikten kan det vises to til fire lenker:

  • To av lenkene peker til første ordinære side i kilden. Det er lenken som viser protokolltype og nummer, og lenken som viser kildeperioden.

  • En tredje lenke "register" peker til den første skannede siden med gårds- eller personregister i kilden, i de tilfeller protokollen har et slikt register.

  • Den fjerde lenken "database" peker til et eventuelt søkbart register. Her er det mulig å søke etter personer eller gårder på navn, og treffene på disse søkene gir lenker tilbake til den aktuelle, skannede siden i skiftekilden.

Ved å klikke på en av de tre førstnevnte lenkene får du opp bildet av den første skiftesiden (eller registersiden) i et bildevisningsskjermbilde, og du kan deretter bla deg frem og tilbake i kilden med pilknappene. Du kan også gå til en bestemt side i kilden ved å skrive sidetallet i feltet over bildet og klikke på knappen [Gå til angitt side].

Fra bildevisningsskjermbildet kan du også få opp det skannede registret eller det søkbare registret i en ny fane eller et nytt vindu i nettleseren ved å klikke på knappene [Gå til register] eller [Gå til database].

Dersom du i oversikten over utvalget ditt klikker på en kilde som er indeksert på år (i tillegg til sidetall), først og fremst dødsfallsprotokoller, kommer du først til et skjermbilde med alle årene som klikkbare lenker. Ved å klikke på en av disse kommer du til bildevisningsskjermbildet som beskrevet ovenfor.