Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 50 kilder:Oslo

Oslo skifterett

Dødsfallsprotokollregister 1

1894 - 1899

Dødsfallsprotokollregister 2

1900 - 1902

Dødsfallsprotokollregister 3

1903 - 1903

Dødsfallsprotokollregister 4

1904 - 1904

Dødsfallsprotokollregister 5

1905 - 1905

Dødsfallsprotokollregister 6

1906 - 1906

Dødsfallsprotokollregister 7

1907 - 1907

Dødsfallsprotokollregister 8

1908 - 1908

Dødsfallsprotokollregister 9

1909 - 1909

Dødsfallsprotokollregister 10

1910 - 1910

Dødsfallsprotokollregister 11

1911 - 1911

Dødsfallsprotokollregister 12

1912 - 1912

Dødsfallsprotokollregister 13

1913 - 1913

Dødsfallsprotokollregister 14

1914 - 1914

Dødsfallsprotokollregister 15

1915 - 1915

Dødsfallsprotokollregister 16

1916 - 1916

Dødsfallsprotokollregister 17

1917 - 1917

Dødsfallsprotokollregister 18

1918 - 1918

Dødsfallsprotokollregister 19

1919 - 1919

Dødsfallsprotokollregister 20

1920 - 1920

Dødsfallsprotokollregister 21

1921 - 1921

Dødsfallsprotokollregister 22

1922 - 1922

Dødsfallsprotokollregister 23

1923 - 1923

Dødsfallsprotokollregister 24

1924 - 1924

Dødsfallsprotokollregister 25

1925 - 1925

Dødsfallsprotokollregister 26

1926 - 1926

Dødsfallsprotokollregister 27

1927 - 1927

Dødsfallsprotokollregister 28

1928 - 1928

Dødsfallsprotokollregister 29

1929 - 1929

Dødsfallsprotokollregister 30

1930 - 1930

Dødsfallsprotokollregister 31

1931 - 1931

Dødsfallsprotokollregister 32

1932 - 1932

Dødsfallsprotokollregister 33

1933 - 1933

Dødsfallsprotokollregister 34

1934 - 1934

Dødsfallsprotokollregister 35

1935 - 1935

Dødsfallsprotokollregister 36

1936 - 1936

Dødsfallsprotokollregister 37

1937 - 1937

Dødsfallsprotokollregister 38

1938 - 1938

Dødsfallsprotokollregister 39

1939 - 1939

Dødsfallsprotokollregister 40 (Hbe 0040)

1940 - 1940

Dødsfallsprotokollregister 41 (Hbe 0041)

1941 - 1941

Dødsfallsprotokollregister 42 (Hbe 0042)

1942 - 1942

Dødsfallsprotokollregister 43 (Hbe 0043)

1943 - 1943

Dødsfallsprotokollregister 44 (Hbe 0044)

1944 - 1944

Dødsfallsprotokollregister 45 (Hbe 0045)

1945 - 1945

Dødsfallsprotokollregister 46 (Hbe 0046)

1946 - 1946

Dødsfallsprotokollregister 47 (Hbe 0047)

1947 - 1947

Dødsfallsprotokollregister 48 (Hbe 0048)

1948 - 1948

Dødsfallsprotokollregister 49 (Hbe 0049)

1949 - 1949

Dødsfallsprotokollregister 50 (Hbe 0050)

1950 - 1950