Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Oppland

Gudbrandsdalen prosti

Skifteprotokoll 1

1696 - 1712