Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 8 kilder:Oppland

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri

Skifteprotokoll 1

13.07.1659 - 22.05.1666

Skifteprotokoll 2

12.02.1697 - 24.10.1698

Skifteprotokoll 3

04.11.1698 - 12.10.1703

register

Skifteprotokoll 4

27.10.1704 - 17.09.1709

register

Skifteprotokoll 5

04.06.1716 - 18.02.1737

Skifteprotokoll 6

22.02.1737 - 26.09.1743

register

Skifteprotokoll 7

23.09.1743 - 24.09.1756

Skifteprotokoll 8

16.10.1783 - 29.04.1802