Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 2 kilder:Oppland

Hadeland, Ringerike og Toten prosti

Skifteprotokoll 1

1716 - 1736

register

Skifteprotokoll 2

1717 - 1744