Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 24 kilder:Oppland

Hadeland og Land sorenskriveri

Skiftekort (SAH/TING-010/J)

0 -

Skifteprotokoll 1

05.05.1802 - 01.05.1821

register

Skifteprotokoll 2

23.07.1806 - 24.07.1843

Skifteregistreringsprotokoll 3 (SAH/TING-010/J/Jb/L0003) – Gran

26.02.1847 - 16.01.1858

Skifteregistreringsprotokoll 5 (SAH/TING-010/J/Jb/L0005) – Gran

21.08.1858 - 24.01.1873

Skifteregistreringsprotokoll 6 (SAH/TING-010/J/Jb/L0006) – Nordre Land

24.05.1861 - 04.08.1884

Skifteregistreringsprotokoll 7 (SAH/TING-010/J/Jb/L0007) – Gran

01.08.1861 - 15.12.1885

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAH/TING-010/J/Jb/L0001) – Nordre Land

15.07.1847 - 22.02.1864

Skifteforhandlingsprotokoll 1

21.08.1843 - 07.07.1857

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2

11.07.1857 - 23.06.1868

register

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAH/TING-010/J/Jc/L0004)

10.08.1883 - 03.08.1893

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAH/TING-010/J/Jc/L0006)

08.06.1895 - 28.01.1902

register

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (SAH/TING-010/J/Jc/L0007)

15.10.1900 - 09.10.1906

register

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAH/TING-010/J/Jc/L0008)

11.10.1906 - 25.11.1910

register

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAH/TING-010/J/Jd/L0001)

13.05.1845 - 21.04.1866

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAH/TING-010/J/Jd/L0002)

24.04.1866 - 04.07.1885

register

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAH/TING-010/J/Jd/L0003)

20.07.1885 - 19.09.1900

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-010/J/Jg/L0001)

00.01.1828 - 00.12.1835

Dødsfallsprotokoll 2 (SAH/TING-010/J/Jg/L0002)

00.01.1851 - 00.08.1858

Dødsfallsprotokoll 3 (SAH/TING-010/J/Jg/L0003)

00.09.1858 - 00.09.1863

Dødsfallsprotokoll 4 (SAH/TING-010/J/Jg/L0004)

00.09.1863 - 00.12.1876

Dødsfallsprotokoll 5 (SAH/TING-010/J/Jg/L0005)

00.12.1876 - 00.12.1886

Dødsfallsprotokoll 6 (SAH/TING-010/J/Jg/L0006)

00.11.1886 - 00.12.1896

register

Dødsfallsprotokoll 7 (SAH/TING-010/J/Jg/L0007)

00.12.1896 - 00.02.1907

register