Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 23 kilder:Oppland

Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri

Skiftekort (SAH/TING-004/J)

0 -

Skifteprotokoll 1

05.11.1720 - 08.11.1735

Skifteprotokoll 2

25.01.1736 - 09.11.1739

Skifteprotokoll 3

08.01.1740 - 10.04.1747

Skifteprotokoll 4

05.04.1747 - 18.03.1756

Skifteprotokoll 5

1767 - 1773

Skifteprotokoll 6

03.06.1773 - 19.04.1792

Skifteprotokoll 7

27.01.1792 - 04.03.1800

register

Skifteprotokoll 8

22.04.1800 - 26.07.1809

register

Skifteprotokoll 9

01.09.1809 - 04.11.1820

register

Skifteprotokoll 10

01.08.1820 - 07.03.1831

register

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAH/TING-004/J/Ja/Jab/L0001) – Fåberg

05.01.1846 - 17.11.1893

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAH/TING-004/J/Ja/Jab/L0002) – Gausdal

23.02.1846 - 02.04.1869

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0001)

21.04.1842 - 08.08.1853

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0002)

30.07.1853 - 21.11.1865

register

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0003)

23.11.1865 - 14.03.1871

register

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0004)

09.05.1871 - 17.06.1876

register

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0005)

24.06.1876 - 22.07.1884

register

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0006)

30.06.1884 - 17.12.1892

register

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (SAH/TING-004/J/Ja/Jac/L0007)

21.12.1892 - 16.10.1899

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0001) – Fåberg

1842 - 1850

Dødsfallsprotokoll 2 (SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0002) – Fåberg, Gausdal

1851 - 1893

Dødsfallsprotokoll 3 (SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0003) – Fåberg, Gausdal

1894 - 1909