Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Oppland

Toten og Valdres prosti

Skifteprotokoll 1

1737 - 1810

register