Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 55 kilder:Oppland

Toten sorenskriveri

Skiftekort (SAH/TING-006/J)

0 -

Skiftekort (SAH/TING-006/J) – Vardal

0 -

Skifteregister 1 (SAH/TING-006/J/Jk/Jka/L0001)

05.01.1828 - 14.11.1834

Skifteregister 2 (SAH/TING-006/J/Jk/Jka/L0002)

03.12.1857 - 15.03.1881

Skifteprotokoll 1

13.07.1657 - 20.07.1669

Skifteprotokoll 2

04.11.1673 - 12.10.1689

register

Skifteprotokoll 3

22.10.1689 - 02.12.1692

register

Skifteprotokoll 4

03.12.1692 - 27.04.1695

Skifteprotokoll 5

27.09.1697 - 18.07.1704

Skifteprotokoll 6

09.08.1706 - 26.01.1722

Skifteprotokoll 7

27.01.1722 - 18.05.1737

Skifteprotokoll 8

20.12.1737 - 11.03.1756

Skifteprotokoll 9

23.03.1756 - 22.06.1765

Skifteprotokoll 10

05.03.1765 - 27.08.1776

Skifteprotokoll 11

08.07.1777 - 22.10.1790

Skifteprotokoll 12

12.02.1791 - 07.04.1810

register

Skifteprotokoll 13 (SAH/TING-006/J/Ja/L0013)

04.03.1802 - 18.11.1809

register

Skifteprotokoll 14 (SAH/TING-006/J/Ja/L0014)

11.03.1803 - 28.09.1812

register

Skifteprotokoll 1 (SAH/TING-006/J/Jb/L0001) – Biri

07.04.1810 - 11.10.1823

Skifteregistreringsprotokoll 1 – Toten

31.03.1810 - 13.11.1813

Skifteregistreringsprotokoll 2 – Biri

24.03.1812 - 16.11.1841

Skifteregistreringsprotokoll 2 – Toten

22.04.1812 - 23.11.1822

Skifteregistreringsprotokoll 5 – Toten

14.09.1822 - 21.03.1829

Skifteregistreringsprotokoll 7 – Toten

21.04.1829 - 19.09.1838

Skifteregistreringsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Jb/L0004) – Biri

14.02.1846 - 02.12.1875

Skifteregistreringsprotokoll 5 (SAH/TING-006/J/Jb/L0005) – Biri

08.08.1846 - 09.11.1881

Skifteregistreringsprotokoll 7 (SAH/TING-006/J/Jb/L0007) – Biri

03.04.1875 - 12.03.1900

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAH/TING-006/J/Jc/L0002) – Vardal

14.02.1812 - 24.05.1869

Skifteregistreringsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Jc/L0004) – Vardal

16.04.1846 - 08.08.1878

Skifteregistreringsprotokoll 5 (SAH/TING-006/J/Jc/L0005) – Vardal

14.12.1846 - 24.08.1875

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAH/TING-006/J/Je/L0002) – Østre Toten

28.01.1846 - 08.01.1867

Skifteregistreringsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Je/L0003) – Østre Toten

15.04.1846 - 05.03.1868

Skifteregistreringsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Je/L0004) – Østre Toten

15.06.1867 - 27.11.1883

Skifteregistreringsprotokoll 5 (SAH/TING-006/J/Je/L0005) – Østre Toten

19.07.1867 - 04.03.1885

Skifteregistreringsprotokoll 6 (SAH/TING-006/J/Je/L0006) – Østre Toten

06.11.1883 - 21.12.1893

Skifteregistreringsprotokoll 7 (SAH/TING-006/J/Je/L0007) – Østre Toten

29.07.1885 - 11.03.1893

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAH/TING-006/J/Jf/L0002) – Vestre Toten

02.02.1846 - 19.10.1867

Skifteregistreringsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Jf/L0003) – Vestre Toten

23.06.1846 - 28.07.1866

Skifteregistreringsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Jf/L0004) – Vestre Toten

04.09.1866 - 16.06.1886

Skifteregistreringsprotokoll 5 (SAH/TING-006/J/Jf/L0005) – Vestre Toten

17.09.1866 - 16.10.1888

Skifteregistreringsprotokoll 6 (SAH/TING-006/J/Jf/L0006) – Vestre Toten

21.11.1888 - 15.01.1903

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Jb/L0003) – Biri

01.11.1823 - 14.03.1864

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAH/TING-006/J/Jb/L0006) – Biri

12.07.1864 - 02.11.1903

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Jc/L0003) – Vardal

03.05.1828 - 14.10.1867

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAH/TING-006/J/Jd/L0008) – Toten

18.09.1838 - 28.03.1874

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAH/TING-006/J/Je/L0008) – Østre Toten

21.12.1893 - 04.10.1906

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAH/TING-006/J/Jc/L0001) – Vardal

28.11.1810 - 03.05.1828

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Jd/L0003) – Toten

13.11.1813 - 30.03.1816

Skifteutlodningsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Jd/L0004) – Toten

02.11.1816 - 21.05.1825

Skifteutlodningsprotokoll 6 (SAH/TING-006/J/Jd/L0006) – Toten

28.05.1825 - 14.12.1840

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAH/TING-006/J/Jg/L0001) – Gjøvik by

07.03.1893 - 23.10.1901

Dødsfallsprotokoll 1 (SAH/TING-006/J/Jl/L0001)

29.12.1853 - 23.07.1875

Dødsfallsprotokoll 2 (SAH/TING-006/J/Jl/L0002)

26.04.1868 - 30.12.1892

Dødsfallsprotokoll 3 (SAH/TING-006/J/Jl/L0003)

02.01.1893 - 26.12.1908

Dødsfallsprotokoll 4 (SAH/TING-006/J/Jl/L0004)

01.01.1906 - 29.12.1909