Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 10 kilder:Oppland

Valdres sorenskriveri

Skiftekort (SAH/TING-016/J)

0 -

Skifteprotokoll 1

24.03.1786 - 27.10.1798

Skifteprotokoll 2

31.07.1798 - 11.08.1810

Skifteprotokoll 3

18.08.1810 - 19.12.1814

Skifteprotokoll 4

17.01.1815 - 02.08.1819

register

Skifteprotokoll 5

02.08.1819 - 05.12.1826

register

Skifteprotokoll 6

05.12.1826 - 30.03.1838

register

Skifteprotokoll 7

05.04.1838 - 01.01.1845

register

Skifteutlodningsprotokoll 2

27.06.1854 - 24.03.1863

register

Skifteutlodningsprotokoll 3

02.01.1863 - 19.01.1879