Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 4 kilder:Buskerud

Bragernes prosti

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-430/O/Ob/L0001)

1702 - 1739

register

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-430/O/Ob/L0002)

1739 - 1776

register

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-430/O/Ob/L0003)

1776 - 1792

register

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-430/O/Ob/L0004)

1793 - 1817

register