Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 20 kilder:Buskerud

Drammen byfogd

Skifteprotokoll 1 (Hba 0001) – Bragernes

20.03.1682 - 29.10.1696

register

database

Skifteprotokoll 2 (Hba 0002) – Bragernes

18.08.1696 - 03.07.1715

database

Skifteprotokoll 3a (Hba 0003.a) – Bragernes

04.05.1714 - 06.06.1721

database

Skifteprotokoll 3b (Hba 0003.b) – Bragernes

16.06.1721 - 19.07.1737

database

Skifteprotokoll 3c (Hba 0003.c) – Bragernes

25.07.1737 - 26.04.1748

database

Skifteprotokoll 4 (Hba 0004) – Bragernes

12.03.1746 - 19.12.1761

database

Skifteprotokoll 5 (Hba 0005) – Bragernes

27.10.1761 - 13.02.1769

database

Skifteprotokoll 6 (Hba 0006) – Strømsø

29.07.1782 - 25.05.1793

database

Skifteprotokoll 7 (Hba 0007) – Strømsø

06.12.1806 - 29.10.1818

database

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (Hbc 0001) – Bragernes

24.02.1778 - 29.12.1785

database

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (Hbc 0002) – Bragernes

03.01.1786 - 06.04.1793

database

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (Hbc 0003) – Bragernes

13.04.1793 - 17.11.1798

database

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (Hbc 0004) – Strømsø

23.02.1780 - 04.01.1791

database

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (Hbc 0005) – Strømsø

23.07.1800 - 13.04.1819

database

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (Hbc 0006)

15.04.1819 - 27.01.1827

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (Hbc 0007)

27.01.1827 - 28.08.1833

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (Hbc 0008)

06.09.1833 - 29.06.1842

Skifteforhandlingsprotokoll 9a (Hbc 0009.a)

00.00.1842 - 29.05.1848

Skifteforhandlingsprotokoll 9b (Hbc 0009.b)

29.05.1848 - 09.12.1852

Skifteutlodningsprotokoll I 1 (Hbda 0001)

26.01.1838 - 10.12.1855