Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 44 kilder:Buskerud

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri

Skiftekort

1676 - 1828

Skifteprotokoll 1 (Hba 0001)

28.09.1676 - 23.03.1688

register

Skifteprotokoll 2a (Hba 0002.a) – Eiker

20.01.1680 - 15.12.1697

register

Skifteprotokoll 3a (Hba 0003.a)

04.08.1697 - 04.06.1709

register

Skifteprotokoll 3b (Hba 0003.b)

25.07.1709 - 27.11.1720

register

Skifteprotokoll 4 (Hba 0004)

07.03.1699 - 26.06.1722

Skifteprotokoll 5 (Hba 0005)

25.08.1722 - 23.10.1725

register

Skifteprotokoll 6 (Hba 0006)

24.10.1725 - 17.05.1730

register

Skifteprotokoll 7a (Hba 0007.a)

20.05.1730 - 25.06.1732

register

Skifteprotokoll 7b (Hba 0007.b)

25.06.1732 - 13.03.1734

register

Skifteprotokoll 7c (Hba 0007.c)

13.03.1734 - 25.06.1737

register

Skifteprotokoll 8a (Hba 0008.a)

10.07.1737 - 12.10.1739

register

Skifteprotokoll 8b (Hba 0008.b)

12.10.1739 - 16.01.1741

register

Skifteprotokoll 8c (Hba 0008.c)

18.01.1741 - 14.03.1743

register

Skifteprotokoll 9a (Hba 0009.a)

09.02.1743 - 26.01.1745

register

Skifteprotokoll 9b (Hba 0009.b)

27.01.1745 - 02.09.1746

register

Skifteprotokoll 10 (Hba 0010)

23.09.1746 - 30.06.1751

register

Skifteprotokoll 11 (Hba 0011)

08.07.1751 - 28.08.1753

register

Skifteprotokoll 12a (Hba 0012.a)

22.09.1753 - 28.04.1758

register

Skifteprotokoll 12b (Hba 0012.b)

28.04.1758 - 03.07.1761

register

Skifteprotokoll 13a (Hba 0013.a)

27.01.1761 - 12.05.1764

register

Skifteprotokoll 13b (Hba 0013.b)

30.07.1764 - 18.11.1766

register

Skifteprotokoll 14 (Hba 0014)

18.11.1766 - 15.06.1771

register

Skifteprotokoll 15a (Hba 0015.a)

12.04.1771 - 10.08.1774

register

Skifteprotokoll 15b (Hba 0015.b)

10.08.1774 - 17.03.1778

register

Skifteprotokoll 16a (Hba 0016.a)

22.10.1777 - 18.01.1782

register

Skifteprotokoll 16b (Hba 0016.b)

19.01.1782 - 02.02.1787

register

Skifteprotokoll 18 (Hba 0018)

02.01.1800 - 14.05.1805

register

Skifteprotokoll 19 (Hba 0019)

14.05.1805 - 30.04.1810

register

Skifteprotokoll 20 (Hba 0020)

21.03.1810 - 23.07.1819

register

Skifteprotokoll 21 (Hba 0021)

14.09.1819 - 18.12.1828

register

Skifteprotokoll 17 (Hba 0017) – Modum Blaafarveverk

17.02.1780 - 22.11.1824

register

Skifteregistreringsprotokoll I 1 (Hbba 0001)

13.01.1827 - 14.01.1832

Skifteregistreringsprotokoll II 1 (Hbbb 0001) – Eiker

23.01.1832 - 12.03.1840

Skifteregistreringsprotokoll II 2 (Hbbb 0002) – Eiker

21.03.1840 - 21.04.1852

Skifteregistreringsprotokoll III 1 (Hbbc 0001) – Modum

08.02.1832 - 10.05.1842

Skifteregistreringsprotokoll III 2 (Hbbc 0002) – Modum

02.05.1842 - 11.09.1855

Skifteregistreringsprotokoll IV 1 (Hbbd 0001) – Sigdal

16.01.1832 - 16.06.1848

Skifteutlodningsprotokoll 1 (Hbc 0001)

16.03.1827 - 13.04.1835

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (Hbc 0002)

25.04.1835 - 28.11.1842

register

Skifteutlodningsprotokoll 3 (Hbc 0003)

01.12.1842 - 17.12.1852

register

Skifteliste (skiftejournal) II 1

30.11.1735 - 14.01.1745

Skifteliste (skiftejournal) I 3

29.11.1826 - 20.12.1844

Skifteliste (skiftejournal) II 2

25.09.1744 - 17.03.1760