Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 16 kilder:Buskerud

Kongsberg byfogd

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-84/H/Hb/L0002)

1739 - 1744

register

database

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-84/H/Hb/L0003)

1746 - 1748

register

database

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-84/H/Hb/L0005)

1741 - 1762

register

database

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-84/H/Hb/L0004)

1752 - 1762

register

database

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-84/H/Hb/L0006)

1762 - 1766

register

database

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-84/H/Hb/L0007)

1762 - 1769

register

database

Skifteprotokoll 8 (SAKO/A-84/H/Hb/L0008)

1762 - 1774

database

Skifteprotokoll 9 (SAKO/A-84/H/Hb/L0009)

1769 - 1775

register

database

Skifteprotokoll 10 (SAKO/A-84/H/Hb/L0010)

1774 - 1782

register

database

Skifteprotokoll 11 (SAKO/A-84/H/Hb/L0011)

1782 - 1789

register

database

Skifteprotokoll 12 (SAKO/A-84/H/Hb/L0012)

1789 - 1794

register

database

Skifteprotokoll 13 (SAKO/A-84/H/Hb/L0013)

1794 - 1801

database

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAKO/A-84/H/Hd/L0001A)

07.09.1801 - 23.01.1813

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAKO/A-84/H/Hd/L0002)

01.03.1813 - 21.11.1826

register

Skifteutlodningsprotokoll 3a (SAKO/A-84/H/Hd/L0003A)

06.05.1825 - 31.12.1840

register

Skifteutlodningsprotokoll 3b (SAKO/A-84/H/Hd/L0003B)

31.12.1840 - 15.08.1851