Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Buskerud

Kongsberg prosti

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-432/O/Ob/L0001)

1741 - 1757

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-432/O/Ob/L0002)

1758 - 1779

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-432/O/Ob/L0003)

1779 - 1816