Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 11 kilder:Buskerud

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri

Skiftekort

1701 - 1799

Skifteprotokoll 1 (Hc 0001)

16.01.1701 - 14.12.1708

register

Skifteprotokoll 2 (Hc 0002)

27.07.1708 - 10.05.1717

register

Skifteprotokoll 3 (Hc 0003)

22.10.1717 - 11.11.1737

register

Skifteprotokoll 4 (Hc 0004)

29.04.1745 - 28.01.1761

register

Skifteprotokoll 5 (Hc 0005)

23.06.1760 - 18.03.1774

register

Skifteprotokoll 6 (Hc 0006)

25.05.1773 - 06.03.1789

register

Skifteprotokoll 7 (Hc 0007.a og 0007.b)

14.03.1789 - 16.11.1799

register

Skifteprotokoll 8 (Hc 0008)

16.11.1799 - 02.09.1805

register

Skifteprotokoll 9 (Hc 0009)

02.09.1805 - 01.12.1813

register

Skifteprotokoll 10 (Hc 0010)

02.12.1813 - 25.10.1835

register