Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 11 kilder:Buskerud

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri

Skiftekort (SAKO/A-89/H)

1701 - 1799

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-89/H/Hc/L0001)

16.01.1701 - 14.12.1708

register

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-89/H/Hc/L0002)

27.07.1708 - 10.05.1717

register

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-89/H/Hc/L0003)

22.10.1717 - 11.11.1737

register

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-89/H/Hc/L0004)

29.04.1745 - 28.01.1761

register

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-89/H/Hc/L0005)

23.06.1760 - 18.03.1774

register

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-89/H/Hc/L0006)

25.05.1773 - 06.03.1789

register

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-89/H/Hc/L0007a)

14.03.1789 - 16.11.1799

register

Skifteprotokoll 8 (SAKO/A-89/H/Hc/L0008)

16.11.1799 - 02.09.1805

register

Skifteprotokoll 9 (SAKO/A-89/H/Hc/L0009)

02.09.1805 - 01.12.1813

register

Skifteprotokoll 10 (SAKO/A-89/H/Hc/L0010a)

02.12.1813 - 25.10.1835

register