Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 28 kilder:Buskerud

Ringerike og Hallingdal sorenskriveri

Skiftekort (SAKO/A-81/H)

1672 - 1823

Skifteprotokoll 26 (SAKO/A-81/H/Ha/L0026) – Hallingdal

26.06.1815 - 08.03.1823

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-81/H/Ha/L0001)

08.04.1671 - 03.03.1699

register

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-81/H/Ha/L0002)

05.07.1698 - 17.02.1701

register

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-81/H/Ha/L0003)

06.06.1701 - 03.08.1706

register

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-81/H/Ha/L0004)

29.08.1704 - 04.02.1716

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-81/H/Ha/L0005)

24.02.1710 - 00.02.1715

register

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-81/H/Ha/L0006)

31.08.1715 - 17.02.1716

register

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-81/H/Ha/L0007)

13.07.1716 - 26.02.1721

register

Skifteprotokoll 9 (SAKO/A-81/H/Ha/L0009)

05.11.1726 - 09.07.1728

register

Skifteprotokoll 8 (SAKO/A-81/H/Ha/L0008)

03.03.1721 - 14.02.1726

register

Skifteprotokoll 10 (SAKO/A-81/H/Ha/L0010)

18.02.1734 - 03.07.1737

register

Skifteprotokoll 11 (SAKO/A-81/H/Ha/L0011)

03.07.1737 - 25.02.1739

register

Skifteprotokoll 12 (SAKO/A-81/H/Ha/L0012)

17.10.1739 - 31.07.1741

register

Skifteprotokoll 13 (SAKO/A-81/H/Ha/L0013)

19.06.1741 - 28.01.1744

register

Skifteprotokoll 14 (SAKO/A-81/H/Ha/L0014)

28.01.1744 - 20.08.1749

Skifteprotokoll 15 (SAKO/A-81/H/Ha/L0015)

11.08.1749 - 18.10.1752

Skifteprotokoll 16 (SAKO/A-81/H/Ha/L0016)

16.06.1752 - 15.10.1756

Skifteprotokoll 17 (SAKO/A-81/H/Ha/L0017)

15.10.1756 - 15.06.1763

register

Skifteprotokoll 18 (SAKO/A-81/H/Ha/L0018)

15.06.1763 - 28.06.1768

register

Skifteprotokoll 19 (SAKO/A-81/H/Ha/L0019)

28.06.1768 - 08.07.1774

register

Skifteprotokoll 20 (SAKO/A-81/H/Ha/L0020a)

12.09.1778 - 22.03.1786

register

Skifteprotokoll 21 (SAKO/A-81/H/Ha/L0021)

07.03.1786 - 24.11.1788

register

Skifteprotokoll 22 (SAKO/A-81/H/Ha/L0022a)

17.03.1794 - 23.04.1802

register

Skifteprotokoll 23 (SAKO/A-81/H/Ha/L0023)

12.04.1804 - 09.08.1808

register

Skifteprotokoll 24 (SAKO/A-81/H/Ha/L0024)

00.04.1808 - 10.06.1815

register

Skifteprotokoll 25a (SAKO/A-81/H/Ha/L0025a) – Ringerike

05.06.1815 - 02.10.1822

register

Skifteutlodningsprotokoll 1-2 (SAKO/A-81/H/Hb/L0001a)

30.01.1787 - 16.01.1796