Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 10 kilder:Buskerud

Ringerike sorenskriveri

Skifteprotokoll 1 (Hba 0001)

09.12.1822 - 10.02.1830

Skifteregistreringsprotokoll 2 (Hbb 0002) – Norderhov

10.06.1859 - 17.11.1876

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (Hbc 0004)

20.12.1848 - 31.10.1859

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (Hbc 0005)

04.11.1859 - 29.02.1864

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (Hbc 0006)

02.03.1864 - 05.12.1865

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (Hbc 0008)

09.06.1870 - 01.03.1875

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (Hbc 0007)

08.12.1865 - 22.04.1870

Skifteutlodningsprotokoll 1 (Hbd 0001)

14.02.1828 - 16.10.1841

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (Hbd 0002)

04.01.1842 - 10.07.1847

register

Skifteutlodningsprotokoll 6 (Hbd 0006)

03.05.1866 - 23.12.1870

register