Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Vestfold

Holmestrand byfogd

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAKO/A-223/H/Hc/L0001)

28.11.1809 - 1830

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAKO/A-223/H/Hc/L0002)

16.12.1830 - 09.04.1858

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAKO/A-223/H/Hd/L0002)

14.08.1855 - 24.09.1887