Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Vestfold

Holmestrand byfogd

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (Hc 0001)

28.11.1809 - 1830

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (Hc 0002)

16.12.1830 - 09.04.1858

Skifteutlodningsprotokoll 2 (Hd 0002)

14.08.1855 - 24.09.1887